SCHÄFFER ALAJOS (1829–1892)

kir. közjegyző Kaposváron (1875–1892)


1829. június 16-án született Kaposváron, Schäff er Mihály és Lakos Petronilia gyermekeként. Középiskolai tanulmányait szülővárosában folytatta, majd a gimnázium elvégzése után honvédnek állt. Részt vett az 1848/49. évi szabadságharc csatáiban, ahol tiszti rangot vívott ki magának. A forradalom leverése után a császári seregbe sorozták be, melynek tagjaként Olaszországban több évig szolgált, míg harctéri sebesülései miatt mint rokkant katonát elbocsátották. Hazatérve Magyarországra jogi tanulmányokat folytatott és a községi jegyzői pályára lépett. Lukinich Annával kötött házasságából Károly, Paula és Gizella nevű gyermekei születtek. 1861-ben ügyvédi oklevelet szerzett, majd 1863-ban Somogy vármegyei aljegyzőnek nevezték ki. Később ügyvédi pályára lépett. 1871-ig a város, valamint a vármegyében meghatározó szerepet betöltő Somssich család ügyvédje és bizalmasa. 1875-ben a polgári közjegyzőség megalakulásakor az igazságügyi miniszter kinevezte királyi közjegyzőnek Kaposvárra, a Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara alapító tagja. A közéletben is hasznos tevékenységet fejtett ki, tagja volt a vármegyei törvényhatósági bizottságnak és a városi képviselő-testületnek. Részt vett a kaposvári állami főgimnázium életében is, előbb a gimnáziumi alap és a szegény sorsú érdemes tanulókat segítő egyesület pénztárnokaként, majd az igazgatói választmány tagjaként. Hosszú évekig töltötte be a Somogy Megyei 1848-49-es Honvédegylet alelnöki tisztjét. Régi tüdőbetegsége kiújulását követően a közéleti szerepléstől folyamatosan visszavonult, s összes erejét hivatali teendőinek és családjának szentelte. Meg kellett érnie két vejének tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halálát, így lányait és unokáit is támogatnia kellett. Kamarai megbízatása érdekében 1892-ben Kaposvárról Marcaliba utazott, hogy közjegyző kollégája irodáját megvizsgálja. Az út során Marcaliban 1892. október 19-én elhunyt. Holttestét alispáni engedéllyel Kaposvárra szállították, ahol október 24-én helyezték örök nyugalomra a Keleti temetőben.

Galéria