szentgericei DR. JAKAB ZOLTÁN (1882–1962)

kir. közjegyző Igalon (1927–1931) kir. közjegyző Szentesen (1931–1934) kir. közjegyző Balassagyarmaton (1934–1949)


1882. január 11-én született Homoródszentmártonban, Jakab Gyula Udvarhely vármegye alispánja és Zathureczki Ilona gyermekeként. Középiskolai tanulmányait a székelyudvarhelyi református gimnáziumban végezte, ahol 1901-ben érettségizett. Még ebben az évben beiratkozott a kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem jogi karára. Diplomáját 1909. február 1-jén vehette át. 1909. április 3-án Marosvásárhelyen ügyvédi oklevelet szerzett. 1911. február 22én Szabadkán házasságot kötött Láng Ilonával, akitől Karola nevű gyermeke született. Ügyvédként dolgozott Fogarason, Zernesten, Oklándon és Székelyudvarhelyen, majd az impériumváltozás után Magyarországra repatriált. 1922-től dr. Rusa Ernő szigetvári, 1924-től Róhrer Géza budapesti, 1926-tól dr. Jakab Lajos igali közjegyző helyettese. Az igazságügyi miniszter 1927. május 13-án kinevezte közjegyzőnek Igalra, ahonnan 1931-ben Szentesre, majd 1934 májusában Balassagyarmatra helyezték át. Az unitárius egyház vezető egyénisége, előbb egyházi felügyelő, majd főtanácsos. 1962. január 6-án hunyt el Balassagyarmaton, a helyi temetőben temették el. Sírja ma már nincs meg.

Galéria