Baditz Lajos pecsétei

Pecsétek


A királyi közjegyzőkről szóló törvény szerint a közjegyző hivatalos pecsétnyomója közepén ábrázolta a Magyar Királyság címerét, köriratában pedig a közjegyző családi és keresztnevét, a közjegyzői minőségét és a székhelyét. A pecsétnyomó rajzát az illetékes törvényszék hagyta jóvá. Székhelyváltás esetén új pecsétnyomót kellett készíteni. A rézből készült festékes pecsétnyomó mellett, száraz (viaszba pecsételt) pecsétnyomót és ostyapecsétet is alkalmaztak.

Galéria