Baditz kamarai tevékenysége az I. vh. alatt

A polgári törvénykönyv kodifikációja


Az első világháború alatt tovább folytatódott a polgári törvénykönyv kodifikációja. 1916. február 26-án, Budapesten a jogászegylet szervezésében Baditz Lajos egy felolvasást tartott az ági öröklés elveiről és szabályairól. A háború végén a megnövekedett árak és a korona infl ációjának hatására a kamara a tagdíjak emelésére kényszerült. Csak így lehetett fedezni a törvény által előírt közjegyzői irodai vizsgálatok díjait. Az 1919-ben tartott közgyűlésén a kamara elnöke indítványozta, hogy testületileg üdvözöljék gróf Mikes János püspököt, „akit a forradalmi kormányok internáltak, sőt börtönbe zártak, s aki a közelmúltban visszatérvén székhelyére, az egész megye közönsége részéről ünnepélyes fogadtatásban részesült, s ez alkalommal úgy az egyesek, mint a hatóságok részéről üdvözölve lett.”