Baditz Lajos a kapuvári iroda élén

Kapuvár


A kapuvári közjegyzői iroda a kamara nagyobb ügyforgalmú közjegyzői irodái közé tartozott. 1915-ben 924 ügyet intéztek el az irodában. Baditz irodájában mindig volt közjegyzőjelölt és -helyettes. A közjegyző 47 évre terjedő közjegyzői szolgálata alatt 13 közjegyzőjelölt és -helyettes teljesített szolgálatot az irodában. Közülük is kiemelkedett dr. Gutman Lajos, aki nyolc évet, továbbá Pintér Lipót és dr. Deszkássy Boldizsár, akik egyaránt hat-hat évet dolgoztak a kapuvári közjegyzői irodában. A kamara működésének első tíz évében az elnök és a titkár személye az évenkénti választások eredményeképpen sűrűn változott. 1884-ben a kamara elnökének Kenessey Móric veszprémi, míg a kamara titkárának 1885-től Baditz Lajos kapuvári királyi közjegyzőt választották meg. 1902-ben Kenessey lemondott az elnöki tisztségéről, így Baditz Lajos lett a kamara új elnöke, aki 1920-ig állt a kamara élén. 1922-ben a közjegyzői állásáról is lemondott annak érdekében, hogy a menekült közjegyzők kinevezési lehetőséghez jussanak.

Galéria