Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924

Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924


Dr. Noszlopy Gáspár 1857- január 11-én született Sörnyepusztán. Édesapja Noszlopy Titusz, a szabadságharc főhadnagya, földbirtokos, édesanyja Iklódi Szabó Teréz volt. A középiskolát Kaposváron, Csurgón és Pécsett végezte. Jogi tanulmányokat 1876 és 1880 között a Pécsi Püspöki Joglíceumban és a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Jogi doktorátust 1883-ban Budapesten szerzett. Ügyvédjelöltként Matolcsy Sándor, Vajda Lajos és Csorba Ede budapesti ügyvédek mellett dolgozott. Az ügyvédi vizsgát 1884- szeptember 5-én tette le. Ügyvédi irodát 1885-ben Nagyatádon nyitott. Az 1885. május 25-én Salzmann Zsófiával kötött házasságából öt gyermek született: Gáspár, Kálmán, Gyula, Ottó és András. Szakmai munkája mellett a kisváros közéletébe is aktívan bekapcsolódott. A Nagyatádi Nemzeti Kaszinó ügyésze volt. A Nagyatádi Takarék-pénztár Részvénytársaság igazgatósági tagjának választotta, amely tisztséget 1896-ig töltötte be. Adományával hozzájárult a budapesti Vörösmarty-szobor felállításához is. A Függetlenségi Párt nagyatádi szervezetének elnökeként mondott beszédet 1903. október 25-én Kossuth Lajos szobrának avatási ünnepségén. Beszédében a következőket hangsúlyozta:

„Kossuth Lajos volt, úgymond, nemzeti ébredésünk hajnalfénye, rövid dicsőségünk delelő napja és mostani nemzeti visszaesésünknek haragos alkonypírja. Kossuth Lajosnak bölcsője, sírja, egész élete a magyar nemzetnek: út, élet és igazság. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1907-ben Perlakra nevezte ki. Perlaki irodájában Bányay Vince dolgozott közjegyző-helyettesként." Közjegyzői szolgálatát az impériumváltásig látta el. Ezt követően ügyvédként dolgozott, 1921-ben a Zalaegerszegi Ügyvédi Kamara ismét nagyatádi székhellyel vette fel tagjai sorába." Dr. Noszlopy Gáspár 1924-május 20-án hunyt el Nagyatádon. Sírja a helyi temetőben ma is megtalálható."

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 8. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 9. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 10. Dr. Bertin József • 1892-1945
 11. Dr. Charmant Oszkár
 12. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 13. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 14. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 15. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 16. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 17. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 18. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 19. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 20. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 21. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 22. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 23. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 24. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 25. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 26. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 27. Dr. Major József ♦ 1895
 28. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 29. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 30. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 31. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 32. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 33. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 34. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 35. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 36. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 37. Dr. SÓTI Ádám 1874
 38. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 39. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 40. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 41. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 42. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 43. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 44. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 45. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 46. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 47. Dr. Zeisz Károly
 48. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 49. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 50. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 51. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 52. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 53. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 54. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 55. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 56. Salamon Dénes ♦ 1902
 57. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 58. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 59. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 60. Ursziny Pál • 1852-1910
 61. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 62. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 63. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890