Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945

Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945


Dr. Rausch Alfréd (Alfred Rausch) 1904- február 9-én született Hódságon. Édesapja Rausch Alfréd, édesanyja Mayer Irén volt. Középiskolai és egyetemi tanulmányait Jugoszláviában végezte. Jogi doktorrá 1926. május 22-én a Belgrádi Tudományegyetem Szabadkai Jogi Karán avatták. Az
ügyvédi vizsgát 193 I- május 22-én Újvidéken tette le. 1932-től a Hódsági Járásbíróságon bírósági tolmácsként tevékenykedett. A második világháborúig Hódságon volt ügyvéd. 1941-ben az illetékes járási katonai parancsnokság közigazgatási osztálya ideiglenes megbízással
közjegyzőnek nevezte ki. Közjegyzői irodáját dr. Glazer Vladimir jugoszláv királyi közjegyzőtől vette át. Kinevezését magyar királyi közjegyzői minőségben az igazságügyi miniszter megerősítette.’' Közjegyzői irodáját 1942. március 2-án nyitotta meg. Hódsági
közjegyzői szolgálatát az impériumváltásig látta el. 1945-ben Szlovéniába internálták, ahol elhalálozott.
Tömegsírba temették.

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 3. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 4. Antunovits József ♦ 1822-1891
 5. Babos Péter * 1818-1888
 6. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 7. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 8. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 9. Dr. Bertin József • 1892-1945
 10. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 11. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 12. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 13. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 14. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 15. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 16. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 17. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 18. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 19. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 20. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 21. Dr. Király Károly ♦ 1886
 22. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 23. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 24. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 25. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 26. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 27. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 28. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 29. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 30. Dr. Major József ♦ 1895
 31. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 32. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 33. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 34. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 35. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 36. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 37. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 38. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 39. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 40. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 41. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 42. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 43. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 44. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 45. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 46. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 47. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 48. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 49. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 50. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 51. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 52. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 53. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 54. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 55. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 56. Dr. Zeisz Károly
 57. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 58. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 59. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 60. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 61. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 62. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 63. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 64. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 65. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 66. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 67. Salamon Dénes ♦ 1902
 68. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 69. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 70. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 71. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 72. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 73. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 74. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 75. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890