Gelletich Frigyes • 1876-1945

Gelletich Frigyes • 1876-1945


Gelletich Frigyes 1876-ban született Fiumében. Édesapja Gelletich János Péter korvettkapitány és hajótulajdonos, édesanyja Marije Matkovic volt. A középiskolát Fiumében, a magyar királyi állami főgimnáziumban végezte. Szociális érzékenysége korán megmutatkozott, már gimnazistaként jótékonykodott. 1892-ben a felvidéki éhínség enyhítésére szervezett akcióban 50 krajcáros adomány tett, és Vörösmarty Mihály szobrának felállítására I koronát adományozott. Jogi tanulmányokat 1894 és 1898 között a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Tanulmányainak befejezése után 1900-tól a Fiumei Királyi Törvényszéken volt ügyvédjelölt és díjas joggyakornok. 1 9 0 2-ben a törvényszék aljegyzőjének nevezték ki. 1903-ban a Budapesti Királyi Büntetőtörvényszékhez helyezték. Egyéves önkéntesi katonai szolgálatát az Ernő Ágost hercegről elnevezett 42. számú gyalogezredben töltötte le. A Reiter N. Annával kötött házasságából három gyermek született: János, Anna és Erika. 1905-ben a calabriai földrengés áldozatainak megsegítésére indított Pro Calabria segélyakció szervezője volt. 1907-ben a Budapesti Királyi ítélőtáblára kapott jegyzői kinevezést. I9I0-ben a Budapesti V kerületi Királyi Járásbíróság aljárásbírójának nevezték ki. I9I2-ben nagybátyja, dr. Gelletich Miklós fiumei közjegyzői irodájában lett közjegyző-helyettes. Az első világháborúban I9I4-től a nagykanizsai 20. számú honvéd gyalogezred kötelékében népfelkelő főhadnagyként teljesített szolgálatot. A harctéren szerzett érdemeiért legfelsőbb dicsérő elismerésben részesült. Időközben 1915. augusztus 22-én elhunyt nagybátyja, dr. Gelletich Miklós királyi közjegyző. A megüresedett fiumei állásra az igazságügyi miniszter őt nevezte ki. Tényleges közjegyzői szolgálatát azonban harctéri szolgálata miatt csak 1917- március 13-án kezdhette meg. Közjegyzői irodáját az I. Ferenc József király utca 28. szám alatti II. emeleti lakásában nyitotta meg. A helyi igazságszolgáltatásban hivatalos olasz nyelv mellett magyar és német nyelvi jogosítvánnyal is rendelkezett. Az impériumváltást követően pályafutását olasz királyi közjegyzőként folytatta. Szolgálata 1944-ben szűnt meg. Kapcsolata Magyarországgal soha nem szakadt meg.

A két világháború között lakása is volt Budapesten, a II. kerületi Hunyadi János út 15. szám alatt. 1940-ben adakozott is a magyar árvízkárosultak javára. Gelletich Frigyes 1945-ben hunyt el Fiumében. A fiumei Kozala temetőben helyezték örök nyugalomra a Gelletich család kriptájában

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 8. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 9. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 10. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 11. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 12. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 13. Dr. Bertin József • 1892-1945
 14. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 15. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 16. Dr. Charmant Oszkár
 17. DR. DERNER RICHARD ♦
 18. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 19. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 20. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 21. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 22. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 23. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 24. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 25. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 26. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 27. Dr. Király Károly ♦ 1886
 28. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 29. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 30. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 31. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 32. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 33. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 34. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 35. Dr. Major József ♦ 1895
 36. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 37. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 38. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 39. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 40. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 41. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 42. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 43. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 44. Dr. Reviczky Jenő 1871
 45. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 46. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 47. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 48. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 49. Dr. Sirchich György 1868-1937
 50. Dr. SÓTI Ádám 1874
 51. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 52. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 53. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 54. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 55. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 56. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 57. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 58. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 59. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 60. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 61. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 62. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 63. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 64. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 65. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 66. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 67. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 68. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 69. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 70. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 71. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 72. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 73. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 74. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 75. Mezey Zsigmond 1849
 76. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 77. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 78. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 79. Salamon Dénes ♦ 1902
 80. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 81. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 82. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 83. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 84. Török Ernő
 85. Ursziny Pál • 1852-1910
 86. Verzár József ♦ 1834-1881
 87. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 88. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 89. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890