Ursziny Pál • 1852-1910

Ursziny Pál • 1852-1910


Kisbeszterczei és mcdveczei Ursziny Pál 1852. március 11-én született Békéscsabán. Édesapja Ursziny Pál földbirtokos, édesanyja Tóth Auguszta volt.20 Jogi tanulmányokat I87I és 1874 között a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. 1879-ről Plihál Ferenc nagykanizsai közjegyző irodájában előbb közjegyző-jelölt, majd közjegyző-helyettes volt. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1887-ben Dárdára nevezte ki. Közjegyzői irodáját 1887- március 21-én nyitotta meg. Irodájában dr. Angyal Béla, majd dr. Róth Sándor teljesített közjegyző-helyettesi szolgálatot. Ursziny Pál 1887. október 12-én házasságot kötött Novinska Leopoldinával. Házasságukból négy gyermek született. A Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara elnökségi tagja volt, majd 1906-ban a kamara elnökének választották. Az elnöki tisztséget I908-ig töltötte be. Baranya vármegye közigazgatási bizottságába is megválasztották. Elnöke volt továbbá a Baranyavári járás borellenőrző bizottságának. Ursziny Pál 1910. május I4-én hunyt el Dárdán. Sírja a helyi temetőben ma is megtalálható.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Babos Péter * 1818-1888
 6. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 7. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 8. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 9. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 10. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 11. Dr. Bertin József • 1892-1945
 12. Dr. Charmant Oszkár
 13. DR. DERNER RICHARD ♦
 14. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 15. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 16. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 17. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 18. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 19. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 20. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 21. Dr. Király Károly ♦ 1886
 22. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 23. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 24. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 25. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 26. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 27. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 28. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 29. Dr. Major József ♦ 1895
 30. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 31. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 32. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 33. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 34. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 35. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 36. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 37. Dr. Reviczky Jenő 1871
 38. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 39. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 40. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 41. Dr. Sirchich György 1868-1937
 42. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 43. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 44. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 45. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 46. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 47. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 48. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 49. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 50. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 51. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 52. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 53. Dr. Zeisz Károly
 54. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 55. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 56. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 57. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 58. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 59. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 60. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 61. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 62. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 63. Salamon Dénes ♦ 1902
 64. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 65. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 66. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 67. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 68. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890