VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920

VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920


Vissy Károly I848. december 7-én született Pesten. Édesapja Vissy Károly, a Tiszán-inneni Koronakerület számvevője, édesanyja Szedresi (Pramberger) Jozefa volt. A középiskolát a Kalocsai Jezsuita Gimnáziumban végezte. Az érettségi vizsgát 1866-ban tette le. Jogi tanulmányokat 1867 és I870 között a Pesti Tudományegyetemen folytatott. Szakmai pályafutást 1872-ben a Szabadkai Királyi Törvényszék joggyakornokaként kezdte. 1873-ban a Bácsalmási Járásbírósághoz törvényszéki aljegyzőnek osztották be. 1875-tól Antunovits Mátyás szabadkai közjegyző irodájában közjegyző helyettesként teljesített szolgálatot. Szabadkán 1875- március 12-én házasságot kötött szentgyörgyvölgyi Szép Irénnel, Parcsetich Félix óbecsei közjegyző nevelt lányával. Házasságukból gyermek nem született. 1876-ban megpályázta a Mihálkovics Tivadar győri áthelyezésével megüresedett hódsági közjegyzői állást. A kamara második helyen terjesztette fel kinevezésre „Vissy Károly közjegyzőjelöltet, s egyúttal Antunovits Mátyás szabadkai királyi közjegyző kamarailag kinevezett helyettesét és irodafőnökét, mint aki e minőségében a közjegyzői törvény életbe lépte óta jelzett minőségében gyakorta, jelleme és képességeivel egyaránt kitüntette” — olvashatjuk jellemzésében  Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1876-ban Vissy Károlyt nevezte ki Hódságra. Hódsági közjegyzői irodáját 1877. március 8-án nyitotta meg. A földművelésügyi miniszter Hódságra gazdasági tudósítónak is kinevezte. Hódsági székhelyét 1883 -bán kőlcsönös áthelyezéssel elcserélte Mezcy Zsigmond óbecsei közjegyzővel. Obecsei közjegyzői irodáját 1883. március 15-én nyitotta meg. Szakmai munkája mellett a kari és az óbecsei közéletnek is aktív tagja volt. 1889-ben a Szegedi Királyi Közjegyzői Kamara választmányi póttagjának, 1894-ben választmányi tagjának választották. Ezt a tisztséget több mint tíz éven keresztül betöltötte. Alapító tagja volt a Magyar Vöröskereszt Egyletnek. Pártoló tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalatának. Az Obecsei Első Takarékpénztár és az Első Bácskai Keményítőgyár Részvénytársaság igazgatósági tagjává választotta. 1889-ben előmunkálati engedélyt kapott az Obecsétől Bácsföldvár, Temerin és Járek érintésével Újvidék állomásig vezető helyi érdekű vasútvonalra. Az 1890-ben elhunyt Szülik József pap és költő emlékünnepét rendező bizottság alelnöki tisztét is betöltötte. Az Obecsei Színpártoló Egyesület, amely legfőbb céljául a vidéki társulatok fellépésének megszervezésével az óbecsei színházi élet megalapozását tekintette, elnökének választotta. A Szabadelvű Párt óbecsei szervezetének is elnöke volt. Bács-Bodrog vármegye törvényhatósági bizottságába is beválasztották. Az 1898. október 10-én megalakult Nemzeti Szövetség helyi csoportja első elnökévé választotta. 1895- szeptember 21-én a zentai hadgyakorlat alkalmával Zentán tartózkodó Ferenc József tiszteletére rendezett vacsorára kapott meghívást. Nyaranta kedvelt fürdőhelyén, Palicson tartózkodott, ahol az apósa által épített villában üdült. A Vissy-villa (később Klára-villa) a mai Split fasorban átalakítva a palicsi római katolikus templom szerepét tölti be. Vissy Károly 1920. június 5-én hunyt el Óbecsén. Nyughelye Palicson, a Mária Meglátogatása kápolna kriptájában ma is megtalálható.

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits József ♦ 1822-1891
 2. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 3. Bodnár Imre 1840
 4. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 5. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 6. Christian Antal ♦ 1847-1910
 7. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 8. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 9. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 10. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 11. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 12. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 13. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 14. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 15. Dr. Bognár József » 1877-1951
 16. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 17. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 18. DR. DERNER RICHARD ♦
 19. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 20. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 21. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 22. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 23. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 24. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 25. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 26. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 27. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 28. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 29. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 30. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 31. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 32. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 33. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 34. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 35. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 36. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 37. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 38. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 39. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 40. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 41. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 42. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 43. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 44. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 45. Dr. Reviczky Jenő 1871
 46. Dr. Rottenberg Márton l868.
 47. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 48. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 49. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 50. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 51. Dr. Szabó József
 52. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 53. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 54. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 55. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 56. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 57. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 58. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 59. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 60. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 61. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 62. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 63. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 64. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 65. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 66. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 67. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 68. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 69. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 70. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 71. Hadfy Döme 1826-190
 72. Haller István ♦ 1846-1898
 73. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 74. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 75. Keresztes Gyula ♦ 1879
 76. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 77. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 78. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 79. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 80. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 81. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 82. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 83. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 84. Mezey Zsigmond 1849
 85. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 86. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 87. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 88. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 89. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 90. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 91. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 92. Rakics János ♦ 1825
 93. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 94. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 95. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 96. Susich Károly ♦ 1854-1923
 97. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 98. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 99. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 100. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 101. Verzár József ♦ 1834-1881