DR. LÉH TIBOR • 1906-1974

DR. LÉH TIBOR • 1906-1974


Dr. Léh Tibor Miklós I906. július 22-én született Újvidéken. A Léh család francia származású, a nagy francia forradalom idején menekült Magyarországra. Édesapja Léh Jakab zenetanár, az újvidéki római katolikus templom kántora, édesanyja Szendy Irma volt. A középiskolát Újvidéken végezte. Jogi tanulmányokat az Innsbrucki (I925/1926), a Milánói, a Párizsi és a Lyoni Egyetemen folytatott. Jogi oklevelet 1929-ben a Párizsi Egyetemen, a Sorbonne-on szerzett. Doktori oklevelet 1932-ben a Lyoni Egyetemen kapott. Doktori értekezését 1932-ben La loi Yougoslave sur la Faillcte (22 novembre 1929) étude de législation comparée címmel adta ki a lyoni Bosc Frères M. et L. Riou kiadó. Tanulmányai befejezését követően visszatért Újvidékre. Az 1936. november 16-án az óbecsei születésű Nagy Annával kötött házasságából két gyermek született: Tibor és Ildikó. Az ügyvédi vizsgát 1938. november 30-án Újvidéken tette le, ahol ügvvédi irodát nyitott. 1940-ben az Újvidéki Törvényszék elnöke magvar és francia hites tolmácsnak nevezte ki. 1941-ben az illetékes járási katonai parancsnokság ideiglenes megbízással újvidéki közjegyzőnek nevezte ki. Miután az igazságügyi miniszter a kinevezését megerősítette, királyi közjegyzőnek 1941 decemberében Újvidékre kinevezte, közjegyzői szolgálatát az impériumváltásig látta el. 1944-ben családjával Magyarországra menekült. A Szegedi Igazoló Bizottság lefolytatott igazolási eljárása a tevékenységét igazolta. 1948-ban dr. Horváth Gedeon kecskeméti közjegyzőnél dolgozott közjegyző-helyettesként. Állami szolgálatba nem vették át. Ekkor családjával Miskolcra költözött. Előbb fizikai munkát végzett, később a Hejőcsabai Cementgyár jogtanácsosa volt. 1957-ben Franciaországba emigrált. Párizsban a Sorbonne Jogi összehasonlító tanszékén lett egyetemi tanár. Tagja volt a Párizsi Ügyvédi Kamarának is. Dr. Léh Tibor Miklós 1974. november 13-án hunyt el Párizsban. Cognac városában a családi sírboltban nyugszik.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bodnár Imre 1840
 8. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 9. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 10. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 11. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 12. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 13. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 14. Dr. Bertin József • 1892-1945
 15. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 16. Dr. Charmant Oszkár
 17. DR. DERNER RICHARD ♦
 18. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 19. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 20. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 21. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 22. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 23. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 24. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 25. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 26. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 27. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 28. Dr. Király Károly ♦ 1886
 29. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 30. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 31. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 32. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 33. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 34. Dr. Major József ♦ 1895
 35. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 36. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 37. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 38. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 39. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 40. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 41. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 42. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 43. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 44. Dr. Reviczky Jenő 1871
 45. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 46. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 47. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 48. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 49. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 50. Dr. Sirchich György 1868-1937
 51. Dr. SÓTI Ádám 1874
 52. Dr. Szabó József
 53. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 54. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 55. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 56. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 57. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 58. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 59. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 60. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 61. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 62. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 63. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 64. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 65. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 66. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 67. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 68. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 69. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 70. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 71. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 72. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 73. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 74. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 75. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 76. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 77. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 78. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 79. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 80. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 81. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 82. Rakics János ♦ 1825
 83. Salamon Dénes ♦ 1902
 84. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 85. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 86. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 87. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 88. Ursziny Pál • 1852-1910
 89. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 90. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 91. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 92. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890