Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926

Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926


Dr. Ferch Ödön 1851. november 13-án született Zsombolyán. Jogi tanulmányokat 1871 és 1875 között a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Az ügyvédi vizsgát 1876 körül szintén Budapesten tette le. Jogi doktori oklevelet 1879. január l8-án szerzett. Egyetemi évei alatt tagja volt a Pesti Egyetemi Dalegyletnek, 1871-ben a dalárda elnökségébe is beválasztották. 1878-ban a 39. gyalogezred tartalékos hadnagyaként részt vett Bosznia-Hercegovina okkupációjában, és az ott szerzett érdemeiért a Vasboronarend 3. osztálya hadiékítménnyel kitüntetésben részesült. 1880-ban tartalékos főhadnaggyá léptették elő. A Diel Emmával kötött házasságából négy gyermek született: Gyula, Mária, Magdolna és Ödön. Szakmai pályafutását ügyvédként kezdte. A Szegedi Ügyvédi Kamara Zsombolya székhellyel jegyezte be tagjai sorába Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1899-ben Zsombolyára nevezte ki. Munkája mellett szülővárosában élénk közéleti tevékenységet fejtett ki. Torontál vármegye közgyűlésének állandó választmányába, végrehajtó bizottságába is beválasztották. Emellett részt vett a Délmagyarországi Tanító Egyesület munkájának támogatásában. A Nemzeti Munkapárt zsombolyai szervezetének elnökévé választották. A Vöröskereszten keresztül a török háborúban megsebesült szerb és a bolgár sebesülteket adományával segítette. Közjegyzői témában a királyi közjegyzők fordítási munkadíjáról írt cikket. Magyar királyi közjegyzői szolgálatát az impériumváltásig látta el. Dr. Fcrch Ödön 1926. június 11-én hunyt el Zsombolyán. Gyászjelentése szerint a 75 éves korában elhunyt közjegyzőt felesége, Diel Emma és gyermekei, Gyula, Magdolna és Ödön siratta. Sírja a zsombolyai római katolikus temetőben ma is megtalálható.

Kapcsolódó

Személyek

 1. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 2. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 3. Antunovits József ♦ 1822-1891
 4. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 5. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 6. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 7. Christian Antal ♦ 1847-1910
 8. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 9. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 10. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 11. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 12. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 13. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 14. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 15. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 16. Dr. Bognár József » 1877-1951
 17. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 18. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 19. DR. DERNER RICHARD ♦
 20. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 21. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 22. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 23. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 24. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 25. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 26. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 27. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 28. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 29. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 30. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 31. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 32. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 33. Dr. Király Károly ♦ 1886
 34. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 35. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 36. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 37. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 38. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 39. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 40. Dr. Major József ♦ 1895
 41. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 42. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 43. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 44. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 45. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 46. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 47. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 48. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 49. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 50. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 51. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 52. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 53. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 54. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 55. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 56. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 57. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 58. Dr. Sirchich György 1868-1937
 59. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 60. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 61. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 62. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 63. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 64. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 65. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 66. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 67. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 68. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 69. Dr. Tószöghy (Tauszik) Andor ♦ 1869 körül
 70. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 71. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 72. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 73. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 74. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 75. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 76. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 77. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 78. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 79. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 80. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 81. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 82. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 83. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 84. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 85. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 86. Haller István ♦ 1846-1898
 87. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 88. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 89. Keresztes Gyula ♦ 1879
 90. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 91. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 92. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 93. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 94. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 95. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 96. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 97. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 98. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 99. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 100. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 101. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 102. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 103. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 104. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 105. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 106. Rakics János ♦ 1825
 107. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 108. Salamon Dénes ♦ 1902
 109. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 110. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 111. Susich Károly ♦ 1854-1923
 112. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 113. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 114. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 115. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 116. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 117. Verzár József ♦ 1834-1881
 118. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 119. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 120. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 121. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890