dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958

dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958


Belényesi dr. Popovics Aurél János Lázár 1871. december 30-án született Aradon. Édesapja Popovics Aurél román nemzetiségű, királyi főügyészhelyettes címmel felruházott újvidéki, majd zombori vezető ügyész, édesanyja a szerb származású Teneczky Gizella volt. Jogi tanulmányokat 1888 és 1892 között a  Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Jogi doktori oklevelet 1894. május 11-én szerzett. Az ügyvédi vizsgát1897 körül tette le. Pályája kezdetén Temesváron közjegyzőjelöltként, majd közjegyző-helyettesként tevékenykedett. Családot nem alapított. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1902-ben Törökkanizsára nevezte ki. A király 1918-ban belényesi előnévvel nemesi címet adományozott számára. Közjegyzői szolgálata az impériumváltással nem szűnt meg. Miután 1919-ben a szerb királyra letette az esküt, pályafutását jugoszláv királyi közjegyzőként folytatta. 1936-ban lemondott a közjegyzői szolgálatról. Dr. Popovics Aurél 1958. február 5-én hunyt el Törökkanizsán. Sírja a helyi temetőben ma már nem található meg.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 2. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 3. Antunovits József ♦ 1822-1891
 4. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 5. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 6. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 7. Christian Antal ♦ 1847-1910
 8. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 9. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 10. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 11. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 12. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 13. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 14. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 15. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 16. Dr. Bognár József » 1877-1951
 17. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 18. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 19. DR. DERNER RICHARD ♦
 20. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 21. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 22. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 23. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 24. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 25. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 26. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 27. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 28. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 29. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 30. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 31. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 32. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 33. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 34. Dr. Király Károly ♦ 1886
 35. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 36. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 37. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 38. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 39. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 40. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 41. Dr. Major József ♦ 1895
 42. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 43. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 44. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 45. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 46. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 47. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 48. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 49. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 50. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 51. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 52. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 53. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 54. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 55. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 56. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 57. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 58. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 59. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 60. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 61. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 62. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 63. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 64. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 65. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 66. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 67. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 68. Dr. Tószöghy (Tauszik) Andor ♦ 1869 körül
 69. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 70. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 71. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 72. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 73. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 74. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 75. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 76. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 77. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 78. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 79. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 80. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 81. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 82. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 83. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 84. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 85. Haller István ♦ 1846-1898
 86. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 87. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 88. Keresztes Gyula ♦ 1879
 89. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 90. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 91. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 92. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 93. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 94. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 95. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 96. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 97. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 98. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 99. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 100. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 101. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 102. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 103. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 104. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 105. Rakics János ♦ 1825
 106. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 107. Salamon Dénes ♦ 1902
 108. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 109. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 110. Susich Károly ♦ 1854-1923
 111. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 112. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 113. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 114. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 115. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 116. Verzár József ♦ 1834-1881
 117. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 118. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 119. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 120. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890