Malonyai Sándor ♦ 1849-1905

Malonyai Sándor ♦ 1849-1905


Kismutniki Malonyai Sándor 1849-ben született. Édesapja Malonyai Ignác kulai kincstári felügyelő volt. Jogi tanulmányokat 1867 és 1871 között a Pesti Tudományegyetemen folytatott. joggyakorlatot 1874. május 19-től Czedler János, 1875. február 1-jétől Arany Károly, 1875. augusztus 19-től Ambrozovics Károly cs 1876. június 6-tól Vuics János zombori ügyvédeknél, majd 1876. október 25-től az ügyvédi vizsga megszerzéséig Schick János kulai ügyvédnél folytatott. Az ügyvédi vizsgát 1877. június 12-én tette le. Szakmai pályafutását ügyvédként kezdte. A Szabadkai Ügyvédi Kamara 1877-ben Topolya székhellyel jegyezte be tagjai sorába. 1880-ban ügyvédi irodája székhelyét Kulára tette át. 1889-ben törölték a kamara nyilvántartásából, mert Magyaróvárra költözött. Rövid ideig Magyaróváron is ügyvédi gyakorlatot folytatott. 1890. február 23-tól május 31-ig Mezey Béla felsőőri királyi közjegyző irodájában volt közjegyző-helyettes. Ezt követően Csáktornyán, Ziegler Kálmán közjegyző irodájában dolgozott helyettesként. 1890. szeptember 20-tól 1891. szeptember 30-ig Csukássy Károly győri közjegyző irodájában volt bejegyezve helyettesként. 1892-ben Gánóczy Flóris székesfehérvári, majd 1897-ben dr. Sziklay Zoltán kalocsai közjegyző helyettese volt. 1897- júliustól Újvidéken teljesített közjegyzőhelyettesi szolgálatot. Szlávi János újvidéki közjegyző irodájából 1898. november 1-jén lépett ki, miután közjegyzői kinevezést kapott. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1898-ban Alibunárra nevezte ki. A közjegyző német és szerb nyelvi jogosítvánnyal is rendelkezett. Malonyai Sándor pályafutását korai halála törte derékba, 1905. április 16-án 56 éves korában hunyt el Alibunáron. Sírja a helyi temetőben ma már nem található meg.

Kapcsolódó

Személyek

 1. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 2. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 3. Antunovits József ♦ 1822-1891
 4. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 5. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 6. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 7. Christian Antal ♦ 1847-1910
 8. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 9. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 10. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 11. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 12. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 13. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 14. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 15. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 16. Dr. Bognár József » 1877-1951
 17. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 18. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 19. DR. DERNER RICHARD ♦
 20. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 21. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 22. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 23. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 24. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 25. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 26. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 27. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 28. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 29. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 30. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 31. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 32. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 33. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 34. Dr. Király Károly ♦ 1886
 35. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 36. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 37. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 38. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 39. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 40. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 41. Dr. Major József ♦ 1895
 42. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 43. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 44. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 45. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 46. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 47. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 48. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 49. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 50. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 51. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 52. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 53. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 54. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 55. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 56. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 57. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 58. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 59. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 60. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 61. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 62. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 63. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 64. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 65. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 66. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 67. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 68. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 69. Dr. Tószöghy (Tauszik) Andor ♦ 1869 körül
 70. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 71. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 72. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 73. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 74. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 75. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 76. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 77. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 78. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 79. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 80. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 81. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 82. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 83. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 84. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 85. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 86. Haller István ♦ 1846-1898
 87. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 88. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 89. Keresztes Gyula ♦ 1879
 90. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 91. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 92. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 93. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 94. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 95. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 96. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 97. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 98. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 99. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 100. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 101. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 102. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 103. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 104. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 105. Rakics János ♦ 1825
 106. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 107. Salamon Dénes ♦ 1902
 108. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 109. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 110. Susich Károly ♦ 1854-1923
 111. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 112. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 113. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 114. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 115. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 116. Verzár József ♦ 1834-1881
 117. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 118. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 119. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 120. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890