Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954

Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954


Nagyszekeresi dr. Fésűs György I866. június 6-án született Kassán. Édesapja Fésűs György, előbb a Kassai, majd a Pozsonyi Jogakadémia tanára, utóbbinak később igazgatója, édesanyja Bérezik Gizella volt. Jogi tanulmányokat a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Az államtudományi doktori oklevelet 1888-ban, a jog-tudományi doktori oklevelet 1890-ben szerezte meg. A bírói-ügyvédi vizsgát 1892. október 22-én tette le. Előbb pénzügyi fogalmazói gyakornokjelölt, majd tényleges fogalmazó volt.1893-ban a Budapesti Királyi Törvényszékhez jegyzőnek nevezték ki. 1894-ben a Budapesti V kerületi Királyi Járásbíróságra kapott aljárásbírói kinevezést. I 891. szeptember 7-én házasságot kötött leveldi Kozma Erzsébettel, Kozma Sándor főügyész lányával. Házasságukból három gyermek született: György (1893), a későbbi kiskunhalasi, majd váci közjegyző, Magdolna (I896) és Andor (I90l). Fiumében a feleség révén a házaspár hamar a társasági élet kedvencévé vált.A helyi magyar társaság egyik képviselője, Kánya Emília írónő emlékiratában a következőképpen jellemezte a Fésűs családot: „így szeretem Fésűs Györgynét, Kozma Bözsit, aki Mariska unokám (Baintnerné) gyermekkori barátnéja volt... Élénk eszű, vidám, ötletes, mindent megfigyelő, kissé rigorózus mások iránti ítéletében, de azért, talán éppen azért nagyon mulatságos alak. Ahol az ő graciózus, élénk alakja megjclen, onnan futva menekül az unalom. Bözsi férje igen jó és szorgalmas ember. Nyugod-tabb lelkű, mint a felesége, akit bámulva szeret.” Dr. Fésűs György szakmai pályafutásának következő állomásaként 1897-ben fiumei ügyész lett. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1900-ban nevezte ki a Budapestre áthelyezett dr. Charmant Oszkár helyére. Fiumei közjegyzői irodáját I900. július I7-én nyitotta meg.61 Kapcsolata kezdetben nem volt zökkenőmentes a másik fiumei közjegyzővel, dr. Gelletich Miklóssal. A helyzet normalizálása érdekében Thierry Amadé lovagtól, a törvényszék elnökétől azt kérte, hogy a hagyatéki ügyeket a korábban kialakult, hónapok szerinti elosztással tárgyalják. A törvényszék elnöke kérelmére visszaállította a régi gyakorlatot. Ezzel és az iroda ismertté válásával sikerült az ügyforgalmát a kezdeti ügyszámhoz képest a háromszorosára emelnie. A helyi igazságszolgáltatásban hivatalos olasz nyelven kívül magyar, német, horvát és francia nyelvi jogosítvánnyal is rendelkezett. Közjegyzői tevékenysége mellett bekapcsolódott a közéletbe is. 1904-ben a helyi magyarok által alapított Hazafias Párt jelöltjeként a városi önkormányzat képviselőjének választották. 1906-ban egyik alapítója volt a Magyar Iskolahajó Egyesületnek. Tagja volt továbbá az utcaelnevezések és a házszámok kiosztására alakult bizottságnak is. A bizottság működésének célja az volt, hogy hangsúlyozza a város Magyarországhoz tartozását, és megörökítse Fiume régi nagy személyiségeinek emlékét. Fiumében a végrehajtási ügyeket a régi osztrák jog alapján a közjegyzők intézték, és amikor az Igazságügyi Minisztérium ezt a gyakorlatot meg kívánta szüntetni, dr. Fésűs György tiltakozott a közjegyzők számára kedvezőtlen gyakorlat ellen. Petíciója azonban nem vezetett eredményre, sőt fegyelmi büntetésként 100 korona pénzbírsággal sújtották.66 I9I2-ben Panczera István, a fiumei törvényszék bírája egy hagyatékkal kapcsolatban végzett „hanyag munkájáért” bírságolta meg. Az ezzel kapcsolatban indult bírósági eljárás viszont a bíró felelősségét mutatta ki, akit büntetésül Nagykanizsára helyeztek. Az első világháborúban népfelkelő századosként vett részt. Háborús érdemeiért a kardokkal ékesített Bronz Signum Laudis kitüntetésben részesült. 1919- február 5-én az impériumváltás következményeként megfosztották közjegyzői tisztségétől. Ennek ellenére még 1920 közepéig Fiumében maradt. 1920. június 25-én Ceglédre nevezték ki királyi közjegyzőnek. Ceglédi irodáját 1920. augusztus 13-án nyitotta meg, a Batthyány utca 3- szám alatt. Itt 1927 és 1944 között előbb felügyelőbizottsági tagja, majd elnöke, később igazgatósági tagja volt a Ceglédi Takarékpénztár Egyesületnek. Ugyancsak felügyelőbizottsági tagja volt a Bauer B. Gyula Rt.-nek. 1944-ben a felsőház póttagjának választották.Közjegyzői tevékenységét 1945-ben a Budapesti Közjegyzői Kamara igazolóbizottsága igazolta. Közjegyzői szolgálata 1950-ben szűnt meg, miután állami szolgálatba nem vették át. Dr. Fésűs György 1954- április 6-án hunyt el Cegléden. Sírja a helyi Csen-gettyűs temetőben található.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 3. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 4. Antunovits József ♦ 1822-1891
 5. Babos Péter * 1818-1888
 6. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 7. Bodnár Imre 1840
 8. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 9. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 10. Christian Antal ♦ 1847-1910
 11. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 12. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 13. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 14. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 15. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 16. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 17. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 18. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 19. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 20. Dr. Bertin József • 1892-1945
 21. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 22. Dr. Bognár József » 1877-1951
 23. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 24. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 25. DR. DERNER RICHARD ♦
 26. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 27. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 28. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 29. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 30. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 31. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 32. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 33. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 34. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 35. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 36. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 37. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 38. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 39. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 40. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 41. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 42. Dr. Király Károly ♦ 1886
 43. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 44. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 45. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 46. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 47. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 48. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 49. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 50. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 51. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 52. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 53. Dr. Major József ♦ 1895
 54. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 55. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 56. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 57. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 58. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 59. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 60. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 61. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 62. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 63. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 64. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 65. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 66. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 67. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 68. Dr. Reviczky Jenő 1871
 69. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 70. Dr. Rottenberg Márton l868.
 71. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 72. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 73. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 74. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 75. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 76. Dr. Sirchich György 1868-1937
 77. Dr. SÓTI Ádám 1874
 78. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 79. Dr. Szabó József
 80. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 81. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 82. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 83. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 84. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 85. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 86. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 87. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 88. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 89. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 90. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 91. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 92. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 93. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 94. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 95. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 96. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 97. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 98. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 99. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 100. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 101. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 102. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 103. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 104. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 105. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 106. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 107. Hadfy Döme 1826-190
 108. Haller István ♦ 1846-1898
 109. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 110. ifj. Dr. Fésűs György
 111. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 112. Keresztes Gyula ♦ 1879
 113. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 114. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 115. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 116. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 117. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 118. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 119. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 120. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 121. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 122. Mezey Zsigmond 1849
 123. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 124. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 125. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 126. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 127. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 128. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 129. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 130. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 131. Rakics János ♦ 1825
 132. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 133. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 134. Salamon Dénes ♦ 1902
 135. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 136. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 137. Susich Károly ♦ 1854-1923
 138. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 139. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 140. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 141. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 142. Török Ernő
 143. Ursziny Pál • 1852-1910
 144. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 145. Verzár József ♦ 1834-1881
 146. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 147. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 148. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890