Bésán Mihály ♦ 1838-1908

Bésán Mihály ♦ 1838-1908


Bésán Mihály (Mihail Bejan 1838. november 5-én született a Bihar vármegyei Tenkegörbcdcn. A középiskolát Nagyváradon végezte. Jogi tanulmányokat 1859-től a Pesti Tudományegyetemen folytatott. I864. december 26-án egy doktori szigorlati vizsgát is letett. Tagja volt az 1862-ben alapított Pesti Tudományegyetemen tanuló románok társaságának. A neves román költő. Iosif Vulcan mellett egyike volt a Budapesten 1863 és 1865 között megjelent Aurora Romana szépirodalmi lap alapítóinak/ Szakmai pályafutását az Aradi Királyi Törvényszék aljegyzőjeként kezdte, majd a törvényszék ülnöke lett. 1872-ben már a Pesti Királyi ítélőtábla pót bírája volt. Ebben az évben az acsádi kerületben országgyűlési képviselőnek választották. Ezt a tisztséget 1875-ig töltötte be. Részt vett a magyar királyi közjegyzőkről szóló törvény országgyűlési vitájában, ahol elsősorban a nemzetiségi nyelvhasználat kérdésében szólalt fel. Athanasievits Sándor országgyűlési képviselő leányával, Athanasievits Líviával kötött házasságából öt gyermek született: Kornél, később buziásfürdői magyar királyi közjegyző; Virgil, később román királyi közjegyző: Alexandru, később katonatiszt; Zeno, később gyógyszerész és Cornelia, később amatőr zongoraművész. Királyi közjegyzőnek l875-ben az igazságügyi miniszter Lúgosra nevezte ki. Munkája mellett a szakmai közéletben és a vármegyei politikában egyaránt aktív szerepet vállalt. I88l-ben Titu Haçeg lugosi ügyvéddel együtt megalakította a Jogpárt nevű mérsékelt ellenzéki román vármegyei politikai csoportot. Virilista jogon állandó vármegyei képviselő volt. Neki is köszönhető, hogy I 886-ban a vármegyei ülések hivatalos nyelveként a román mellett a magyar nyelvet is bevezették. A Temesvári Királyi Közjegyzői Kamara több alkalommal választotta elnökségi tagjai sorába. Szakirodalmi munkássága szintén jelentős. Cikkei nemcsak a Királyi Közjegyzők Közlönyében, hanem más jogi szaklapokban is megjelentek. Szenvedélyesen érdekelte a történelem is. Néprajzi és történelmi gyűjtéseinek eredményét ugyancsak közétette a szaklapokban. A Magyar Történelmi Társulat tagja volt.“' Elsőként fordította le román nvelvre Anonymus, azaz III. Béla király névtelen jegyzőjének művét, a Gesta Hungarorumot, amely először a Transilvama folyóirat 1899. január—februári számaiban jelent meg. Ezt a művet, az eredeti latin szöveget a román fordítással, később könyv alakban is kiadták.“ l88l-ben Bésán Mihály vezetésével alakult meg az a bizottság, amelynek célja egv állandó színtársulat befogadására alkalmas épület felépítése volt. A lugosi Városi Színház, a mai Traian Grozavcscu Színház épülete végül 1900-ban készült el. Nem sokkal később, 1901 és 1904 között épült fel a Ternes folyó hídjánál a közjegyző irodájának és lakásának is helyet adó Bésán-palota, amelyben a Corso kávéház és a Délmagyarországi Bank fiókja is működött. Bésán Mihály személyében egyesült a magvar államhatalomhoz lojális köztisztviselő és politikus, valamint a román hazafi. Bésán Mihály 1908. március 31-én életének 70. évében hunyt el Lúgoson. Sírja a helvi ortodox temetőben ma is megtalálható, és a közjegyző tiszteletére hajdani lakóházán emléktáblát is avattak.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 8. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 9. Christian Antal ♦ 1847-1910
 10. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 11. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 12. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 13. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 14. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 15. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 16. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 17. Dr. Bertin József • 1892-1945
 18. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 19. Dr. Bognár József » 1877-1951
 20. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 21. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 22. DR. DERNER RICHARD ♦
 23. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 24. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 25. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 26. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 27. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 28. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 29. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 30. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 31. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 32. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 33. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 34. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 35. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 36. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 37. Dr. Király Károly ♦ 1886
 38. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 39. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 40. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 41. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 42. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 43. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 44. Dr. Major József ♦ 1895
 45. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 46. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 47. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 48. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 49. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 50. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 51. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 52. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 53. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 54. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 55. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 56. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 57. Dr. Rottenberg Márton l868.
 58. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 59. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 60. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 61. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 62. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 63. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 64. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 65. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 66. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 67. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 68. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 69. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 70. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 71. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 72. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 73. Dr. Tószöghy (Tauszik) Andor ♦ 1869 körül
 74. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 75. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 76. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 77. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 78. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 79. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 80. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 81. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 82. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 83. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 84. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 85. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 86. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 87. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 88. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 89. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 90. Hadfy Döme 1826-190
 91. Haller István ♦ 1846-1898
 92. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 93. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 94. Keresztes Gyula ♦ 1879
 95. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 96. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 97. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 98. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 99. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 100. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 101. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 102. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 103. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 104. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 105. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 106. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 107. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 108. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 109. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 110. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 111. Rakics János ♦ 1825
 112. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 113. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 114. Salamon Dénes ♦ 1902
 115. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 116. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 117. Susich Károly ♦ 1854-1923
 118. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 119. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 120. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 121. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 122. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 123. Verzár József ♦ 1834-1881
 124. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 125. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 126. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 127. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890

közjegyző