Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942

Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942


Dr. Baranyi Antal 1878-ban született Temesváron. A középiskolát a temesvári katolikus főgimnáziumban végezte jeles eredménnyel. Az érettségi vizsgát 1896-ban tette le. Jogi tanulmányokat 1896 és 1899 között a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Az ügyvédi vizsgát 1907-ben szintén Budapesten tette le. A Temesvári Ügyvédi Kamara 1907-ben temesvári székhellyel jegyezte be tagjai sorába. I908-ban azonban bejelentette a kamaránál, hogy lemond az ügyvédi állásáról. 1908-tól Telbisz Imre temesvári közjegyző irodájában mint közjegyző-helyettes tevékenykedett. A Hcrtelendy Katalinnal kötött házasságából egyetlen gyermek, Erzsébet lányuk született.44 Közjegyző-helyettesi szolgálata mellett egy találmány kidolgozásában is részt vett. A szabadalmi hivatal 54232. lajstromszámon szabadalmazta az Eperjcsy Imre és Bajusz József feltalálótársakkal együtt kidogozott, Javítások önműködő vasúti kocsikapcsolókon című találmányát. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1915-ben Kevevárára nevezte ki. Kevevárai közjegyzői szolgálatát az első világháborút követő impériumváltásig látta el. A szerb igazságügyi miniszter 1920. június 13-án mozdította el állásából. 1921 végén kiutasították a Szerb—Horvát—Szlovén Királyság területéről. Előbb Szőregen telepedett le, ott vásárolt magának házat, majd kérte, hogy helyezzék át egy közjegyzői állásba. Királyi közjegyzőnek 1923 szeptemberében Battonyára, nevezték ki, helyezték át. Közjegyzői irodájában Bakodv Károly, majd Stachó Ferenc dolgozott közjegvző-helyettesként. Battonyán is vásárolt magának házat, azonban a felvett kölcsönt fizetni nem tudta, ezért végrehajtás indult ellene. 1932-ben Gyulára helyezték.Gyulai közjegyzői irodáját 1932. november I-jén nyitotta meg. Dr. Baranyi Antal gyulai közjegyző 1942. december 4-én hunyt el.”

Kapcsolódó

Személyek

 1. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 2. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 3. Antunovits József ♦ 1822-1891
 4. Babos Péter * 1818-1888
 5. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 6. Bodnár Imre 1840
 7. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 8. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 9. Christian Antal ♦ 1847-1910
 10. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 11. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 12. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 13. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 14. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 15. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 16. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 17. Dr. Bognár József » 1877-1951
 18. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 19. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 20. Dr. Charmant Oszkár
 21. DR. DERNER RICHARD ♦
 22. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 23. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 24. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 25. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 26. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 27. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 28. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 29. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 30. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 31. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 32. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 33. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 34. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 35. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 36. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 37. Dr. Király Károly ♦ 1886
 38. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 39. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 40. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 41. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 42. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 43. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 44. Dr. Major József ♦ 1895
 45. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 46. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 47. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 48. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 49. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 50. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 51. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 52. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 53. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 54. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 55. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 56. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 57. Dr. Rottenberg Márton l868.
 58. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 59. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 60. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 61. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 62. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 63. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 64. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 65. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 66. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 67. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 68. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 69. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 70. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 71. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 72. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 73. Dr. Tószöghy (Tauszik) Andor ♦ 1869 körül
 74. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 75. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 76. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 77. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 78. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 79. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 80. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 81. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 82. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 83. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 84. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 85. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 86. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 87. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 88. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 89. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 90. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 91. Hadfy Döme 1826-190
 92. Haller István ♦ 1846-1898
 93. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 94. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 95. Keresztes Gyula ♦ 1879
 96. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 97. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 98. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 99. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 100. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 101. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 102. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 103. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 104. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 105. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 106. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 107. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 108. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 109. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 110. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 111. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 112. Rakics János ♦ 1825
 113. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 114. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 115. Salamon Dénes ♦ 1902
 116. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 117. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 118. Susich Károly ♦ 1854-1923
 119. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 120. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 121. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 122. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 123. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 124. Verzár József ♦ 1834-1881
 125. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 126. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 127. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 128. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890