Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887

Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887


Dr. Gemi Jenő I 857-ben született Zsombolyán, Gemi Károly fiaként. Jogi tanulmányokat I875 és 1879 között a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Jogi doktori oklevelét I880. október 4-én szerezte meg. Az ügyvédi vizsgát 1884. december 1-jén tette le. joggyakornokként 1879. július 1-jétől Plausich Mátyás temesvári közjegyző, I880. június I 5-től Gcsztessy János zsombolyai közjegyző, 1881. augusztus I-jétől Reichrat József zsombolyai ügyvéd, 1882. február I-jétől dr. Dimitrievits Szvetozár temesvári ügyvéd, 1882. április I-jétől dr. Róna Ignác temesvári ügyvéd, I883. május I-jétől újra dr. Gesztessy János zsombolyai közjegyző, 1883- november I-jétől Babits nevezetű ügyvéd, I884. október 2 I-tői a szakvizsgáig harmadszorra is dr. Gesztessy János zsombolyai közjegyző mellett tevékenykedett. Gvakornokoskodása alatt történt egyszer 1881-ben, hogy dr. Gemi lenő egy szülővárosában rendezett jótékonysági esten zongorázott, egv Mendelssohn-darab nvolckezes előadásában szerepelt, és Gcsztessy János közjegyző magyar népdalokat énekelt. Dr. Gemi Jenőt 1885-ben a Szegedi Ügyvédi Kamara Zsombolya székhellyel jegyezte be tagjai sorába. Királyi közjegyzőnek szintén 1885-ben az igazságügyi miniszter Karánsebesre nevezte ki. Közjegyzői működését 1885 szeptember 1-jén kezdte meg. A szépreményű közjegyző azonban rövid pályafutás után 1887. január 18-án Karánsebescn elhunyt. A harmincéves közjegyző halála nagy részvétet váltott ki a városban. ,,Ritka dísszel temették el. halotti beszéd, gyászének, fáklyák, virágok kíséretében, s búcsúbeszédet Bánffy János tanintézeti igazgató mondott. A karánsebesi római katolikus temetőben helyezték örök nyugalomra, ahol sírja ma már nem található meg.

Kapcsolódó

Személyek

 1. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 2. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 3. Antunovits József ♦ 1822-1891
 4. Babos Péter * 1818-1888
 5. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 6. Bodnár Imre 1840
 7. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 8. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 9. Christian Antal ♦ 1847-1910
 10. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 11. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 12. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 13. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 14. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 15. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 16. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 17. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 18. Dr. Bognár József » 1877-1951
 19. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 20. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 21. DR. DERNER RICHARD ♦
 22. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 23. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 24. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 25. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 26. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 27. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 28. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 29. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 30. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 31. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 32. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 33. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 34. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 35. Dr. Király Károly ♦ 1886
 36. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 37. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 38. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 39. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 40. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 41. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 42. Dr. Major József ♦ 1895
 43. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 44. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 45. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 46. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 47. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 48. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 49. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 50. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 51. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 52. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 53. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 54. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 55. Dr. Rottenberg Márton l868.
 56. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 57. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 58. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 59. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 60. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 61. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 62. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 63. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 64. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 65. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 66. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 67. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 68. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 69. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 70. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 71. Dr. Tószöghy (Tauszik) Andor ♦ 1869 körül
 72. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 73. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 74. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 75. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 76. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 77. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 78. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 79. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 80. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 81. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 82. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 83. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 84. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 85. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 86. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 87. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 88. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 89. Hadfy Döme 1826-190
 90. Haller István ♦ 1846-1898
 91. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 92. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 93. Keresztes Gyula ♦ 1879
 94. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 95. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 96. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 97. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 98. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 99. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 100. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 101. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 102. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 103. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 104. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 105. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 106. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 107. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 108. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 109. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 110. Rakics János ♦ 1825
 111. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 112. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 113. Salamon Dénes ♦ 1902
 114. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 115. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 116. Susich Károly ♦ 1854-1923
 117. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 118. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 119. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 120. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 121. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 122. Verzár József ♦ 1834-1881
 123. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 124. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 125. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 126. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890