Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938

Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938


Dr. Hódi Mózes 1854- július 23-án született Hódmezővásárhelyen, Hódi Gáspár József földbirtokos és Nagy Sára gyermekeként. Középiskolai tanulmányait Hódmezővásárhelyen végezte. Jogi tanulmányokat a Nagyváradi Jogakadémián folytatott. Utóbbi elvégzése után, 1877 és 1879 között a Hódmezővásárhelyi Királyi Járásbíróságon volt joggvakornok. Jogtudori oklevelet, jogi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetemen folytatva, 1880. május 29-én szerzett. A Török Zsuzsannával kötött házasságából Gyula, Ilona és Jolán nevű gyermekek születtek. Dr. Hódi Mózes az ügyvédi vizsgát 1881-ben tette le, és Hódmezővásárhelyen nyitott ügyvédi irodát. 1882 és 1911 között a Szegedi Ügyvédi Kamara tagja volt. Ezzel egy időben a város tiszti főügyészének is megválasztották. Mindeközben az 1888-ban megalakult Hódmezővásárhelyi Torna és Vívó Egylet alelnöke lett, és 1893-ban a Hódmezővásárhelyi Pusztai Vidvízszabálvozó Egyesület alelnökének választották. 1895-ben a városi Úri Kaszinó választmányi tagja, majd 1892 és 1900, valamint I906 cs 1910 között a helyi református gimnázium felügyelőbizottságának tagja volt. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1911 augusztusában nevezte ki Szabadkára, az állásáról lemondott Antunovits Mátyás helyére.18 Közjegyzői irodájában helyettesként dr. Streliczki Antal nyugalmazott törvényszéki bíró dolgozott. Irodavezetőjét, Bruzla Gyulát a világháború alatt behívták katonának, akinek harctéri szolgálat alóli felmentését igyekezett elérni.19 Dr. Hódi Mózest 191 3-ban a szabadkai református egyházközség főgondnokának választották. Az impériumváltást követően visszatért Hódmezővásárhelyre, majd 1925-ben Bácsalmásra helyezték közjegyzőnek. Kinevezését követően a szülővárosához közeli Szentesre kérelmezte áthelyezését, azonban az igazságügyi miniszter ezt a kérést már nem teljesítette. A bajai és a bácsalmási székhelyek átcsatolásával székhelye átkerült a Pécsi Királyi Közjegyzői Kamarához. Dr. Hódi Mózes Bácsalmáson 1938. március 10-én hunyt el.22 Sírja a hódmezővásárhelyi református temetőben található.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 8. Bodnár Imre 1840
 9. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 10. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 11. Christian Antal ♦ 1847-1910
 12. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 13. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 14. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 15. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 16. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 17. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 18. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 19. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 20. Dr. Bertin József • 1892-1945
 21. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 22. Dr. Bognár József » 1877-1951
 23. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 24. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 25. Dr. Charmant Oszkár
 26. DR. DERNER RICHARD ♦
 27. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 28. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 29. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 30. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 31. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 32. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 33. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 34. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 35. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 36. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 37. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 38. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 39. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 40. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 41. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 42. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 43. Dr. Király Károly ♦ 1886
 44. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 45. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 46. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 47. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 48. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 49. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 50. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 51. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 52. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 53. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 54. Dr. Major József ♦ 1895
 55. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 56. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 57. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 58. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 59. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 60. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 61. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 62. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 63. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 64. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 65. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 66. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 67. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 68. Dr. Reviczky Jenő 1871
 69. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 70. Dr. Rottenberg Márton l868.
 71. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 72. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 73. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 74. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 75. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 76. Dr. Sirchich György 1868-1937
 77. Dr. SÓTI Ádám 1874
 78. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 79. Dr. Szabó József
 80. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 81. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 82. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 83. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 84. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 85. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 86. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 87. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 88. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 89. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 90. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 91. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 92. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 93. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 94. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 95. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 96. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 97. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 98. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 99. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 100. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 101. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 102. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 103. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 104. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 105. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 106. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 107. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 108. Hadfy Döme 1826-190
 109. Haller István ♦ 1846-1898
 110. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 111. ifj. Dr. Fésűs György
 112. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 113. Keresztes Gyula ♦ 1879
 114. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 115. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 116. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 117. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 118. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 119. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 120. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 121. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 122. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 123. Mezey Zsigmond 1849
 124. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 125. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 126. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 127. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 128. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 129. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 130. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 131. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 132. Rakics János ♦ 1825
 133. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 134. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 135. Salamon Dénes ♦ 1902
 136. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 137. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 138. Susich Károly ♦ 1854-1923
 139. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 140. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 141. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 142. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 143. Ursziny Pál • 1852-1910
 144. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 145. Verzár József ♦ 1834-1881
 146. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 147. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 148. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890