Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903

Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903


Dr. Magyary-Kossa Zoltán 1903. március 5-én született Titelen. Édcsapja Magyary-Kossa Miklós titeli közjegyző, édesanyja Weifert Gizella volt. 1921. június 21-én érettségizett.46 Jogi tanulmányokat a Budapesti Tudományegyetemen és Szegeden a Ferenc József Tudományegyetemen folytatott. Jogi doktorrá 1926. március 5-én avatták. Pályáját közjegyző-helyettesként kezdte, Szegeden 1926-tól dr. Jedlicska Béla, 193 I. január 1-jétől dr. Bogdán Ernő, 1932-től dr. Sirchich György közjegyző irodájában dolgozott. 1932. áprilisában tartós helyettesnek rendelték ki a súlyosan megbetegedett dr. Jeszenszky Elek orosházi közjegyző irodájába. 1933-tól dr. Lázár Ferenc budapesti közjegyző mellett volt közjegyző-helyettes. Az egységes bírói és ügyvédi vizsgát 1934. június 15-én tette le. Családot nem alapított. Királyi közjegyzőnek, az ideiglenes katonai megbízás után, az igazságügyi miniszter 1941 decemberében Újvidékre nevezték ki. Újvidéki közjegyzői irodáját 1942. február 5-én a Petőfi Sándor utca 1. szám alatt nyitotta meg.50 Angol, francia, németes szerb nyelvi jogosítvánnyal is rendelkezett. Már közjegyző-helyettes korától a szakmai és a társadalmi élet aktív részese volt. 1937-ben a Magyarországi Királyi Közjegyzőhelyettesek Országos Egyesülete a központi intézőbizottságának tagjává választotta. 1940-ben a Budapesti Királyi Közjegyzői Kamara segédtitkárává választották. Ugyancsak 1940-ben a Magvar Jogmívesek Társaságába is belépett. 1942-ben a Szegedi Királyi Közjegyzői Kamara számvizsgálójává választották. Szintén 1942-ben a Lunaforrási Fatermelő Rt. felügyelőbizottsági tagjává is megválasztották. Ezenkívül 1942 es 1947 között a tolmácsi vizsgabizottság tagja volt. Közjegyzői szolgálatát Újvidéken az impériumváltásig látta el. 1944. október 8-án Újvidék katonai kiürítésekor Budapestre távozott. 1944. október 23-án katonai szolgálatra hívták be. 1945. április elején hadifogságba esett, ahonnan 16 hónap után szabadult. Miután Pestszenterzsébet igazolóbizottsága 1947. február I9-én igazolta, 1947. február 20-tól dr. Susich Ervin pestszenterzsébeti közjegyző irodájában volt tartós helyettes. Ezt követően a dr. Susich Ervint követő dr. Török Béla pesterzsébeti, majd dr. Tárczay Rezső újpesti, 1949. elejétől az elhunyt dr. Kozányi Pál budapesti közjegyző irodájában volt hivatalból kirendelt helyettes. Állami szolgálatba nem vették át, így a közjegyzői pályafutása megszűnt. További sorsa nem ismert.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 3. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 4. Antunovits József ♦ 1822-1891
 5. Babos Péter * 1818-1888
 6. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 7. Bodnár Imre 1840
 8. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 9. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 10. Christian Antal ♦ 1847-1910
 11. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 12. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 13. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 14. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 15. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 16. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 17. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 18. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 19. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 20. Dr. Bertin József • 1892-1945
 21. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 22. Dr. Bognár József » 1877-1951
 23. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 24. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 25. Dr. Charmant Oszkár
 26. DR. DERNER RICHARD ♦
 27. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 28. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 29. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 30. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 31. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 32. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 33. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 34. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 35. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 36. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 37. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 38. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 39. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 40. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 41. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 42. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 43. Dr. Király Károly ♦ 1886
 44. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 45. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 46. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 47. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 48. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 49. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 50. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 51. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 52. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 53. Dr. Major József ♦ 1895
 54. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 55. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 56. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 57. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 58. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 59. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 60. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 61. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 62. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 63. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 64. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 65. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 66. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 67. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 68. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 69. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 70. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 71. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 72. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 73. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 74. Dr. Sirchich György 1868-1937
 75. Dr. Szabó József
 76. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 77. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 78. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 79. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 80. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 81. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 82. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 83. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 84. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 85. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 86. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 87. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 88. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 89. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 90. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 91. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 92. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 93. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 94. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 95. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 96. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 97. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 98. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 99. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 100. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 101. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 102. Hadfy Döme 1826-190
 103. Haller István ♦ 1846-1898
 104. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 105. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 106. Keresztes Gyula ♦ 1879
 107. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 108. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 109. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 110. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 111. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 112. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 113. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 114. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 115. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 116. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 117. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 118. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 119. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 120. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 121. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 122. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 123. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 124. Rakics János ♦ 1825
 125. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 126. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 127. Salamon Dénes ♦ 1902
 128. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 129. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 130. Susich Károly ♦ 1854-1923
 131. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 132. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 133. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 134. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 135. Ursziny Pál • 1852-1910
 136. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 137. Verzár József ♦ 1834-1881
 138. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 139. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 140. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 141. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890