Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908

Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908


Nemesmiliticsi dr. Alföldy Gedeon 1843. január 20-án szülét ett Baján. Édesapja Alföldy Alajos, édesanyja Mandics Anna volt. Jogi tanulmányokat 1863 és I867 között a Pesti Tudományegyetemen folytatott. Jogi
doktori oklevelet I87O. május 16-án szerzett. Az ügyvédi vizsgát l871-ben szintén Pesten tette le. Időközben 1868-ban Bács-Bodrog vármegye tiszteletbeli aljegyzőjének választották. I871 -ig a Pesti Királyi ítélőtábla díjmentes gyakornoka volt. I87I -ben zombori székhellyel ügyvédnek jegyezték be. Királyi közjegvzőnek az igazságügyi miniszter 1-jén a Fő utcai Falcione-házban nyitotta meg. Német és szerb nyelvi jogosítvánnyal is rendelkezett. A Zomborban 1875- november 6-án Falcione Máriával kötött házasságából két gyermek született, Flóra és Tibor. Közjegyzői munkája mellett Zombor város közéletében is aktív szerepet vállalt. Egyike volt a vármegyeháza építkezését irányító bizottság tagjainak. Az I87O-80 években a Zombori Magyar Olvasókör (Kaszinó) ügyészének is megválasztották. Zombori székhelyét 1892-ben elcserélte Koczkár Zsigmond hódsági közjegyzővel. Ezt követően közjegyzői állásáról lemondott. 1895-ben Bács-Bodrog vármegye közigazgatási bizottságába, valamint a nyugdíjkezelő bizottságba választották be. 1897-ben Bács-Bodrog vármegye legtöbb adót fizető polgárainak egyike, a megyei virilisták listájának szereplője volt. A század végén a közélettől egyre inkább visszavonul, csak kedvteléseinek élt. Részt vett a megyei ló- és agárversenyeken, elsősorban a versenyintézőség tagjaként. Dr. Alföldy Gedeon I908. július 29-én életének 65. évében Baján hunyt el. A bajai Szent Rókus temetőben temették cl, ahol sírja ma már nem található meg.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 8. Bodnár Imre 1840
 9. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 10. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 11. Christian Antal ♦ 1847-1910
 12. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 13. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 14. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 15. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 16. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 17. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 18. Dr. Bertin József • 1892-1945
 19. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 20. Dr. Bognár József » 1877-1951
 21. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 22. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 23. Dr. Charmant Oszkár
 24. DR. DERNER RICHARD ♦
 25. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 26. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 27. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 28. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 29. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 30. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 31. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 32. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 33. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 34. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 35. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 36. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 37. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 38. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 39. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 40. Dr. Király Károly ♦ 1886
 41. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 42. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 43. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 44. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 45. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 46. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 47. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 48. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 49. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 50. Dr. Major József ♦ 1895
 51. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 52. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 53. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 54. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 55. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 56. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 57. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 58. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 59. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 60. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 61. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 62. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 63. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 64. Dr. Rottenberg Márton l868.
 65. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 66. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 67. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 68. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 69. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 70. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 71. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 72. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 73. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 74. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 75. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 76. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 77. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 78. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 79. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 80. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 81. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 82. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 83. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 84. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 85. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 86. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 87. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 88. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 89. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 90. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 91. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 92. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 93. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 94. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 95. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 96. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 97. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 98. Hadfy Döme 1826-190
 99. Haller István ♦ 1846-1898
 100. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 101. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 102. Keresztes Gyula ♦ 1879
 103. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 104. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 105. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 106. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 107. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 108. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 109. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 110. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 111. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 112. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 113. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 114. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 115. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 116. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 117. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 118. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 119. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 120. Rakics János ♦ 1825
 121. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 122. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 123. Salamon Dénes ♦ 1902
 124. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 125. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 126. Susich Károly ♦ 1854-1923
 127. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 128. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 129. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 130. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 131. Ursziny Pál • 1852-1910
 132. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 133. Verzár József ♦ 1834-1881
 134. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 135. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 136. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 137. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890