Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940

Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940


Dr. Fitz Pál 1856. június 28-án született Zomborban. Edcsapja Fitz József császári cs királyi fizikus, édesanyja Leitner Katalin volt. Jogi tanulmányokat 1874 és 1878 között a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Jogi doktori oklevelet 1880. május I-jén szerzett. Miután édesapját Oravicabányára helyezték, joggyakorlatot I878. február I-jétől Szvetkovits Balázs, I878. június I8-tól Husztli László, 1880. május I8-tól 1883. november 20-ig Traila Illés oravicabányai ügyvédek mellett teljesített. Az ügyvédi vizsgát 1883 decemberében tette le. 1884 januárjában a Temesvári Ügyvédi Kamara oravicabányai székhellyel vette fel tagjai sorába. A Bedőházy Mártával kötött házasságából három gyermek született, Jenő, József és Gabriella. Fia, Fitz József könyvtáros, jeles könyv- és könyvtártörténész 1934 és 1945 között az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója volt. Dr. Fitz Pált királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1894-ben Oravicabányára nevezte ki. Szakmai munkája mellett jelentős közéleti tevékenységet fejtett ki, amely elsősorban a társadalmi szervezetek területére irányult. 1891-ben a Vöröskereszt újonnan alapított oravicabányai szervezete, amely a temesvári szervezet felügyelete alatt végezte munkáját, elnökének választotta. A szintén 189I-ben alakult temesvári Délmagyarországi Kárpát Egyesület helvi szervezete is elnökének választotta. Oravicabánva és környéke turisztikai népszerűsítésére cikkeket írt az Orawitzaer Wochenblattba és az Erdélyi Útikalauzba. Elnöke volt továbbá az Aranykor Magvar Nyelvterjesztő Egyesületnek, amely a magyar nyelvű intézményeket, az óvodát és iskolát is fenntartotta."’ Az egyesület 1902-ben megünnepelte Kossuth Lajos születésének 100. évfordulóját, amelyen Fitz Pál mondta az ünnepi beszédet. Kisebb cikkei jelentek meg a Királyi Közjegyzők Közlönyében Fontos kérdés, Adatok a községi jegyzők magánmunkálataihoz és Küzdelem az uzsora ellen címmel. 1910-ben közéleti és társadalmi tevékenységéért királyi tanácsosi címmel tüntették ki. 1916-ban Ferenc Szalvátor főherceg, a Monarchia Vöröskereszt Egyletének elnöke a Vöröskereszt Díszjelvény II. osztálya hadiékítménnyel kitüntetésben részesítette. 1918-ban a II. osztályú Polgári Hadi Érdemkereszttel tüntették ki. Fia, Fitz Jenő honvéd főhadnagy 1918-ban az olasz fronton hősi halált halt. Közjegyzői szolgálata az impériumváltással nem szűnt meg. Miután a román királyra letette az esküt, román királyi közjegyzőként dolgozott tovább. 1939-ben a román igazságügyi miniszter felmentette állásából. Ekkor feleségével Budapestre költözött. Dr. Fitz Pál 1940. szeptember 22-én Budapesten hunyt el. Gyászjelentése szerint felesége, Bedőházy Márta, valamint gyermekei, József és Gabriella siratták. A Farkasréti temetőben temették el, ahol sírja ma már nem található meg.

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 7. Bodnár Imre 1840
 8. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 9. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 10. Christian Antal ♦ 1847-1910
 11. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 12. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 13. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 14. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 15. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 16. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 17. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 18. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 19. Dr. Bognár József » 1877-1951
 20. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 21. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 22. DR. DERNER RICHARD ♦
 23. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 24. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 25. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 26. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 27. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 28. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 29. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 30. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 31. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 32. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 33. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 34. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 35. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 36. Dr. Király Károly ♦ 1886
 37. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 38. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 39. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 40. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 41. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 42. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 43. Dr. Major József ♦ 1895
 44. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 45. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 46. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 47. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 48. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 49. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 50. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 51. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 52. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 53. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 54. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 55. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 56. Dr. Rottenberg Márton l868.
 57. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 58. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 59. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 60. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 61. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 62. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 63. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 64. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 65. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 66. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 67. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 68. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 69. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 70. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 71. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 72. Dr. Tószöghy (Tauszik) Andor ♦ 1869 körül
 73. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 74. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 75. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 76. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 77. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 78. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 79. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 80. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 81. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 82. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 83. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 84. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 85. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 86. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 87. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 88. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 89. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 90. Hadfy Döme 1826-190
 91. Haller István ♦ 1846-1898
 92. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 93. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 94. Keresztes Gyula ♦ 1879
 95. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 96. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 97. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 98. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 99. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 100. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 101. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 102. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 103. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 104. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 105. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 106. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 107. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 108. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 109. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 110. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 111. Rakics János ♦ 1825
 112. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 113. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 114. Salamon Dénes ♦ 1902
 115. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 116. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 117. Susich Károly ♦ 1854-1923
 118. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 119. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 120. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 121. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 122. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 123. Verzár József ♦ 1834-1881
 124. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 125. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 126. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 127. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890