Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886

Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886


Dr. Keller Lőrinc I886. november I7-én született Kulàn. Édesapja Keller Antal, édesanyja Marth Eva volt.21 A középiskolát a Kalocsai Jezsuita Gimnáziumban végezte. Az érettségi vizsgát 1906-ban tette le. Jogi tanulmányokat I906 és 1908 között a Budapesti Tudomány-egyetemen, majd a kolozsvári Ferenc József Tudomány-egyetemen folytatott. Az ügyvédi vizsgát 19 í 3-ban Marosvásárhelyen tette le.2" A Szabadkai Ügyvédi Kamara 1913-ban kulai székhellyel jegyezte be tagjai sorába. Az első világháború alatt az 52. gyalogezrednél teljesített szolgálatot. 191 5-ben az orosz fronton harcolt. 1916-ban átmenetileg a hadbírósághoz osztották be, majd az olasz fronton harcolt. 1918 novemberében szerelt le tartalékos főhadnagyként. Katonai érdemei elismeréséül az Ezüst Vitézségi Érem II. osztálya, a Károly Csapatkereszt, a Sebesültek Erme, valamint a fdáborús Emlékérem kitüntetésben részesült. 1920. február I7-én házasságot kötött Kocsis Ilonával. A két világháború között ügyvédkén tevékenykedett. Szakmai munkája mellett 1924-ben a Kulai járásban a Magyar Országos Párt országgyűlési képviselőjelöltje volt, azonban a belgrádi szkupstinába nem került be. Az 1939— I940-es időszakban a Kulai Népkör elnöki tisztét töltötte be. Közjegyzőnek 1941-ben az illetékes járási katonai parancsnokság közigazgatási osztálya ideiglenes megbízással Kulára nevezte ki. Az igazságügyi miniszter a kinevezését királyi közjegyzői minőségben megerősítette. Dr. Keller Lőrincet a kormányzó a Nemzetvédelmi Kereszttel tüntette ki. 1942-ben a Földművelésügyi Minisztérium kétévi időtartamra a Keresztúr—verbászi Lecsapoló Társulat miniszteri biztosának nevezte ki. Kulai közjegyzői szolgálatát az impériumváltásig látta el. További sorsa nem ismert, csupán egy Budapesten, 1944- november 7-én kelt leveléből kapunk némi információt: „Gyógykezelésemet így félbeszakítottam, szeptember közepére Kulára, állomáshelyemre visszatérve közjegyzői működésemet folytattam. Azonban ekkor már a szláv nemzetiségieknek és kommunista elemeknek a Bácskában és így Kulàn is az oroszoknak magyar területre való előnyomulása folytán szinte már nyílt mozgolódása, s különösen az, hogy ily körülmények közepette f. év szeptember 20-án nyílt postai levelezőlapon a »zöld vezérkartól« értesítést kaptam, hogy a szerb, dl. kommunista népbíróság által a honvédségnek 1941-ben kivégzett szerbek haláláért felelőssé téve halálra vagyok ítélve. Közben október 4-én kihirdették Alsó-Bácska s így Kula kiürítését, s ezért, de egyúttal sürgősen szükséges gyógykezelésem végett, és főleg azért is, mert a szerb, illetve a kommunista népbíróság által halálra lettem ítélve, én is felkészültem állomáshelyem elhagyására.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 8. Bodnár Imre 1840
 9. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 10. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 11. Christian Antal ♦ 1847-1910
 12. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 13. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 14. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 15. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 16. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 17. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 18. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 19. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 20. Dr. Bertin József • 1892-1945
 21. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 22. Dr. Bognár József » 1877-1951
 23. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 24. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 25. Dr. Charmant Oszkár
 26. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 27. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 28. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 29. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 30. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 31. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 32. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 33. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 34. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 35. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 36. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 37. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 38. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 39. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 40. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 41. Dr. Király Károly ♦ 1886
 42. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 43. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 44. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 45. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 46. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 47. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 48. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 49. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 50. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 51. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 52. Dr. Major József ♦ 1895
 53. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 54. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 55. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 56. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 57. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 58. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 59. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 60. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 61. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 62. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 63. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 64. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 65. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 66. Dr. Rottenberg Márton l868.
 67. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 68. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 69. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 70. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 71. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 72. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 73. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 74. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 75. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 76. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 77. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 78. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 79. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 80. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 81. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 82. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 83. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 84. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 85. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 86. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 87. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 88. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 89. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 90. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 91. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 92. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 93. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 94. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 95. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 96. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 97. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 98. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 99. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 100. Hadfy Döme 1826-190
 101. Haller István ♦ 1846-1898
 102. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 103. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 104. Keresztes Gyula ♦ 1879
 105. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 106. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 107. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 108. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 109. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 110. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 111. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 112. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 113. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 114. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 115. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 116. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 117. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 118. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 119. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 120. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 121. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 122. Rakics János ♦ 1825
 123. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 124. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 125. Salamon Dénes ♦ 1902
 126. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 127. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 128. Susich Károly ♦ 1854-1923
 129. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 130. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 131. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 132. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 133. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 134. Verzár József ♦ 1834-1881
 135. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 136. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 137. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 138. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890