Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929

Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929


Dr. Kiss Emil I857. március 8-án született Mesztegnyőn. Édesapja Kiss József községi jegyző, édesanyja Müller Franciska Eleonóra volt. A középiskolát a pécsi katolikus főgimnáziumban végezte. Az érettségi vizsgát 1875-ben tette le. Jogi tanulmányokat 1875 és 1879 között a Pécsi Püspöki Joglíceumban folytatott. Népfelkelő tiszthelyettesként részt vett Bosznia-Hercegovina okkupációjában. A Pécsi Királyi Törvényszéken előbb ügyvédjelöltként dolgozott, majd joggyakornok volt. Jogi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetemen folytatta. A jogi doktorátust 1882-ben szerezte meg. Budapesten dr. Schulhof Géza és Kiss Ignác ügyvédek mellett volt ügyvédjelölt. Az ügyvédi vizsgát 1884-ben tette le. Miután Dárdára költözött, a Pécsi Ügyvédi Kamaránál dárdai székhelyű ügyvédként jegyeztette be magát. A Pribék Saroltával kötött házasságából három gyermek született. A vármegyei és a helyi közéletben is aktívan vett részt. Tagja volt Baranya vármegye közigazgatási bizottságának. 1886-tól a Szabadelvű Párt járási szervezetének lett a vezetője. Szerkesztője volt a Délbaranya című hetilapnak. 1901 és 1905 között a Szabadelvű Párt képviseletében a baranyavári választókerület országgyűlési képviselőjének választották. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1910-ben nevezte ki Dárdára. Közjegyzői működését 1910. október 1-jén kezdte meg. Irodájában Kóbor József teljesített közjegyző-helyettesi szolgálatot. Munkája mellett az igazságügyi miniszter a fiatalkorúak felügyeletével is megbízta. Közjegyzői szolgálata az impériumváltással szűnt meg. Erről a kamarai iratokban a következőket olvashatjuk: „Dr. Kiss Emil közjegyző jelenti, hogy dr. Vujkovics, a Dárdai Járásbíróság vezetője írásban értesítette, a Belgrádban 1920. évi június 2-án 19143. számon kelt átiratában közli az igazságügyi miniszter, hogy az eddigi közjegyző az állásától fel van mentve, és hogy ezen közjegyzői iroda gondnokául dr. Andrits mohácsi ügyvédet nevezte ki, ekként hivatali működése megszűnt.
Dr. Kiss Emil miután szolgálata I92O. június I 5-én megszűnt, a kamarának bejelentette, hogy közjegyzői állásáról lemond, és Dárdán kíván ügyvédi gyakorlatot folytatni. Dr. Kiss Emil 1929. október 29-én hunyt el Dárdán. Sírja a helyi temetőben ma is megtalálható.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 8. Bodnár Imre 1840
 9. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 10. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 11. Christian Antal ♦ 1847-1910
 12. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 13. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 14. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 15. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 16. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 17. Dr. Balassa Lajos
 18. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 19. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 20. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 21. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 22. Dr. Bertin József • 1892-1945
 23. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 24. Dr. Bognár József » 1877-1951
 25. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 26. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 27. Dr. Charmant Oszkár
 28. DR. DERNER RICHARD ♦
 29. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 30. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 31. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 32. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 33. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 34. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 35. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 36. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 37. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 38. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 39. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 40. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 41. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 42. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 43. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 44. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 45. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 46. Dr. Király Károly ♦ 1886
 47. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 48. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 49. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 50. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 51. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 52. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 53. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 54. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 55. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 56. Dr. Major József ♦ 1895
 57. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 58. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 59. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 60. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 61. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 62. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 63. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 64. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 65. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 66. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 67. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 68. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 69. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 70. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 71. Dr. Reviczky Jenő 1871
 72. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 73. Dr. Rottenberg Márton l868.
 74. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 75. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 76. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 77. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 78. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 79. Dr. Sirchich György 1868-1937
 80. Dr. SÓTI Ádám 1874
 81. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 82. Dr. Szabó József
 83. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 84. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 85. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 86. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 87. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 88. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 89. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 90. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 91. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 92. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 93. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 94. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 95. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 96. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 97. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 98. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 99. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 100. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 101. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 102. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 103. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 104. Dr. Zeisz Károly
 105. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 106. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 107. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 108. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 109. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 110. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 111. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 112. Hadfy Döme 1826-190
 113. Haller István ♦ 1846-1898
 114. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 115. ifj. Dr. Fésűs György
 116. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 117. Keresztes Gyula ♦ 1879
 118. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 119. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 120. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 121. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 122. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 123. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 124. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 125. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 126. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 127. Mezey Zsigmond 1849
 128. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 129. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 130. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 131. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 132. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 133. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 134. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 135. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 136. Rakics János ♦ 1825
 137. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 138. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 139. Salamon Dénes ♦ 1902
 140. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 141. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 142. Susich Károly ♦ 1854-1923
 143. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 144. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 145. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 146. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 147. Ursziny Pál • 1852-1910
 148. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 149. Verzár József ♦ 1834-1881
 150. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 151. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 152. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890