DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944

DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944


Dr. Pummer Sándor 1899. augusztus 6-án született Újvidéken. Édesapja Pum-mer Sándor, édesanyja Kászper Lujza volt. A középiskolát Újvidéken és Zcntán végezte. Jogi tanulmányokat Szegeden a Ferenc József Tudományegyetemen folytatott. Az ügyvédi vizsgát Újvidéken tette le. Ezt követően Topolyán lett ügyvéd. Már az 1920-as években bekapcsolódott a politikai életbe. A választási küzdelmekben a Magyar Párt aktivistájaként, a párt újvidéki járási titkáraként vett részt. Szerkesztőségi munkatársa volt a Szabadkán megjelent Hírlap és az Újvidéken kiadott, dr. Nagy Iván által szerkesztett Nép újságnak. 1938-ban államellenes bűncselekménnyel vádolták, és ennek következtében vizsgálati fogságba helyezték, azonban a bíróság a vád alól felmentette, és szabadlábra helyezték. 1939-ben Nagy Ivánnal és Rock Sándorral Belgrádban Vlatko Maceknél egy országos magyar kultúregyesület megalakítását kezdeményezte. Közvetlenül a Délvidék visszatérése előtt az ötös tanács tagja lett. A visszatéréskor a topolyai, a kulai és a szabadkai körzet nemzetvédelmi bizottsága elnökének nevezték ki. Emellett Bács-Bodrog vármegye tiszteletbeli főügyésze, a Topolyai Levente Egyesület díszelnöke volt. A kormányzó érdemes munkásságáért a Nemzetvédelmi Kereszt kitüntetésben részesítette 1941-ben az illetékes katonai hatóság ideiglenes megbízással topolyai közjegyzőnek nevezte ki. Ezt a megbízást 1942-ben az igazságügyi miniszter megerősítette, és királyi közjegyzőnek nevezte ki Topolyára. Kinevezése után Topolyán egy második közjegyzői székhely létesítését javasolta, amely javaslat az ügyforgalma alapján is indokolt volt. Közjegyzői szolgálata az impériumváltással szűnt meg. Dr. Pummer Sándor 1944-ben nyomtalanul eltűnt, nevét a topolyai temetőben az 1944-es magyar áldozatok emlékműve őrzi.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bánffay Simon
 8. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 9. Bodnár Imre 1840
 10. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 11. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 12. Christian Antal ♦ 1847-1910
 13. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 14. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 15. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 16. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 17. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 18. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 19. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 20. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 21. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 22. Dr. Bertin József • 1892-1945
 23. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 24. Dr. Bognár József » 1877-1951
 25. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 26. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 27. Dr. Charmant Oszkár
 28. DR. DERNER RICHARD ♦
 29. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 30. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 31. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 32. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 33. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 34. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 35. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 36. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 37. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 38. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 39. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 40. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 41. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 42. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 43. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 44. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 45. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 46. Dr. Király Károly ♦ 1886
 47. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 48. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 49. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 50. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 51. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 52. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 53. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 54. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 55. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 56. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 57. Dr. Major József ♦ 1895
 58. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 59. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 60. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 61. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 62. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 63. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 64. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 65. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 66. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 67. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 68. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 69. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 70. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 71. Dr. Reviczky Jenő 1871
 72. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 73. Dr. Rottenberg Márton l868.
 74. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 75. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 76. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 77. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 78. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 79. Dr. Sirchich György 1868-1937
 80. Dr. SÓTI Ádám 1874
 81. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 82. Dr. Szabó József
 83. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 84. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 85. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 86. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 87. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 88. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 89. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 90. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 91. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 92. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 93. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 94. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 95. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 96. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 97. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 98. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 99. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 100. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 101. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 102. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 103. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 104. Dr. Zeisz Károly
 105. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 106. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 107. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 108. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 109. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 110. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 111. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 112. Hadfy Döme 1826-190
 113. Haller István ♦ 1846-1898
 114. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 115. ifj. Dr. Fésűs György
 116. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 117. Keresztes Gyula ♦ 1879
 118. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 119. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 120. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 121. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 122. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 123. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 124. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 125. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 126. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 127. Mezey Zsigmond 1849
 128. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 129. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 130. Mikulik József
 131. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 132. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 133. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 134. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 135. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 136. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 137. Rakics János ♦ 1825
 138. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 139. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 140. Salamon Dénes ♦ 1902
 141. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 142. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 143. Susich Károly ♦ 1854-1923
 144. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 145. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 146. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 147. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 148. Ursziny Pál • 1852-1910
 149. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 150. Verzár József ♦ 1834-1881
 151. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 152. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 153. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890