Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971

Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971


Dr. Schmidt Konrád 188 3 - október I4-én született Szentfülöpön, dunai sváb családban. Édesapja Schmidt Vendel földbirtokos, édesanyja Müller Anna volt. Általános iskolai tanulmányait Szentfülöpön, a középiskolát Kalocsán a jezsuita gimnáziumban végezte.
Az érettségi vizsgát 1903-ban tette le. Szülei kívánságára előbb a Kalocsai Érseki Hittam Főiskolára iratkozott be, azonban 1906-ban teológiai tanulmányait abbahagyta. Jogi tanulmányokat I906 és 1910 között Innsbruckban és a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen folytatott. Jogi doktorrá 1910. május 2í-én avatták. Onkéntesi katonai szolgálatát a szabadkai 6. honvéd gvalogezrednél teljesítette. Három év katonai szolgálat
után tartalékos állományba került. Az ügyvédi vizsgát 1913 - október l8-án tette le Marosvásárhelyen. 1909-től dr. Lászlóffy István kolozsvári ügyvéd irodájában ügyvédjelöltként dolgozott. A Szabadkai Ügyvédi Kamara zombori székhelyű ügyvédként I9I4. június I 3-án jegyezte be tagjai sorába. Az első világháború kitörése után 1915 februárjában vonult be tényleges katonai szolgálatra, a szabadkai 6. honvéd gyalogezredhez. 1917. január I9-én tartalékos főhadnagyként szerelt le.Érdemeiért a kardokkal ékesített Bronz Signum Laudis, az Ezüst Vitézségi Erem I. osztálya és az Ezüst Vitézségi Erem II. osztálya kitüntetésben részesült. Kolozsváron házasságot kötött Heigel Karolával. Házasságukból egyetlen gyermek, Karola lányuk született. Felesége 1924-ben Palicson meghalt. Második házasságát Lukácsy Jolánnal 1925- október 3-án kötötte Zomborban. Ebből a házasságból hat gyermek született: Vendel, Margit, Mária, István, Konrád és Erzsébet. Második felesége, Lukácsy Jolán 1948. november 4-én hunyt el Zomborban. Harmadik házasságát Magula Máriával kötötte I953. szeptember 23-án, szintén Zomborban. Ebből a házasságból gyermek
nem született. Dr. Schmidt Konrád ügyvédi tevékenysége mellett rendszeresen írt joui szaklapokba és különböző újságokba. Állandó jogi szakírója volt a Handels- und Gewerbe-Zeitungnak. A Jugendruf című ifjúsági lapnak, valamint a Familienfreunde című katolikus havi folyóiratnak főmunkatársa volt. 1920-ban a Schwäbisch-Deutschen Kulturbund alapító tagjai közé tartozott. 193 5 és 1944 között a német katolikus kulturális szövetség egyik vezetője volt, amely szövetség; céljául tűzte ki, hogy a dunai svábokat keresztényszocialista szellemben tömörítve eltérítse a nemzeti szocialista eszméktől. A mozgalom eszméinek terjesztése érdekében Adam Bcrenz atyával együtt írták és szerkesztették az Apatinban megjelenő Donau című hetilapot. A katolikus megújulás jegyében zarándoklatokat, ifjúsági programokat, kirándulásokat és vallási napokat tartottak. Különösen emlékezetes volt a Zomborban 1939. augusztus 6-án megtartott katolikus kongresszus, amelyen nagy hatású beszédet mondott. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1941 -ben Apatinba nevezte ki. 1941- december 18-án Zombor szabad királyi város törvényhatósági bizottsági tagjának választották. Közjegyzői irodáját 1942. január I 7-én nyitotta meg. 1942. január 29-én szerb és német nyelvekből tolmácsi vizsgát tett. 1942. áprili I7-én szerb és német nyelvi jogosítványt szerzett.' Közjegyzői irodájában Berlekovic Sándor (bírósági szerb és horvát nyelvű tolmács), Kartali Mária, Kartali Erzsébet és Dobler Mária dolgozott.  A felhívást, hogy adja be papírjait a vitézi cím odaítéléséhez, elhárította, mivel nevét nem kívánta magyarosítani. A Jeruzsálem! Szent Sír Lovagrend szintén felhívta, hogy csatlakozzon a lovagok sorába, azonban ezt a megtiszteltetést is elhárította. Közjegyzői szolgálatát az impériumváltásig látta el. Német származása miatt 1945. március 26-án a gádori koncentrációs táborba deportálták huszonegyezer társával együtt,ahol az éhínség és a biztos halál várt volna rá. A táborból 1945. május 26-án a vegyes házasokról szóló rendelet alapján magyar származású felesége szabadította ki. Házukat, egyéb vagyonukat elkobozták. Szabadulása után a túléléshez ágyneműt, kisebb ingóságokat az ismerősöktől kaptak. Gyermekei tanulmányaik abbahagyására
kényszerültek. A család alkalmi munkákból élt. A helyzet konszolidálódásával Zomborban újból ügyvédi irodát nyitott. Elsősorban a Német Szövetségi Köztársaságba kivándorló németek ügyeit intézte. Ő maga soha nem kívánta otthagyni a Bácskát. A kapitány hagyja cl utolsónak a hajót, és amíg Bácskában a németeknek szüksége van rám, addig itt maradok — mondogatta gyakran. Dr. Schmidt Konrád I971 augusztus I4-én hunyt el Zomborban. Temetését Mattja Zvekanovic szabadkai katolikus püspök celebrálta. Sírja a zombori Szent Rókus temetőben ma is megtalálható.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 8. Bodnár Imre 1840
 9. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 10. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 11. Christian Antal ♦ 1847-1910
 12. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 13. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 14. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 15. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 16. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 17. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 18. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 19. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 20. Dr. Bertin József • 1892-1945
 21. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 22. Dr. Bognár József » 1877-1951
 23. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 24. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 25. Dr. Charmant Oszkár
 26. DR. DERNER RICHARD ♦
 27. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 28. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 29. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 30. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 31. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 32. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 33. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 34. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 35. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 36. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 37. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 38. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 39. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 40. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 41. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 42. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 43. Dr. Király Károly ♦ 1886
 44. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 45. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 46. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 47. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 48. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 49. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 50. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 51. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 52. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 53. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 54. Dr. Major József ♦ 1895
 55. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 56. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 57. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 58. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 59. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 60. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 61. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 62. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 63. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 64. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 65. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 66. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 67. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 68. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 69. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 70. Dr. Rottenberg Márton l868.
 71. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 72. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 73. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 74. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 75. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 76. Dr. Szabó József
 77. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 78. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 79. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 80. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 81. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 82. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 83. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 84. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 85. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 86. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 87. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 88. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 89. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 90. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 91. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 92. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 93. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 94. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 95. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 96. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 97. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 98. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 99. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 100. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 101. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 102. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 103. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 104. Hadfy Döme 1826-190
 105. Haller István ♦ 1846-1898
 106. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 107. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 108. Keresztes Gyula ♦ 1879
 109. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 110. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 111. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 112. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 113. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 114. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 115. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 116. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 117. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 118. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 119. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 120. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 121. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 122. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 123. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 124. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 125. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 126. Rakics János ♦ 1825
 127. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 128. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 129. Salamon Dénes ♦ 1902
 130. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 131. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 132. Susich Károly ♦ 1854-1923
 133. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 134. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 135. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 136. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 137. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 138. Verzár József ♦ 1834-1881
 139. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 140. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 141. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 142. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890