Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962

Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962


Dr. Sebestyén Mátyás 1895- február 24-én született Kotorban. Édesapja Sebestyén István földműves, édesanyja Matotek Klára volt. A középiskolát a nagykanizsai katolikus főgimnáziumban végezte. 1916-ban érettségizett, utána azonnal behívták katonának. A báró Szurmay Sándorról elnevezett nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred I. zászlóaljának 4. századában tartalékos zászlósként teljesített szolgálatot. Előbb a galíciai, később az olasz hadszíntéren harcolt. Érdemeiért a Károly Csapatkereszt kitüntetésben részesült. Jogi tanulmányokat 1917 és 1921 között a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Jogi doktori oklevelet 1921. április 30-án szintén Budapesten szerzett. 1921-ben a Szerb—Horvát—Szlovén Királysághoz csatolt Perlakon telepedett le. Kezdetben dr. Reményi Zoltán ügyvéd irodájában ügyvédjelöltként dolgozott. Miután jogi diplomáját 1922-ban Zágrábban honosították, az ügyvédi vizsgát 1925-ben Újvidéken tette le. Ezt követően Perlakon saját ügyvédi irodát nyitott. 1926. április 5-én Csáktornyán házasságot kötött Wirth Etelkával. Házasságukból három gyermek született: Xénia, György és László. A helyi politikai élet aktív szereplőjévé vált. A Horvát Köztársasági Parasztpárt perlaki járási szervezetének volt a titkára. Amikor a pártelnök Stipa Radié Belgrád-ban politikai merénylet áldozata lett, eltávolodott a parasztpárttól. A jugoszláv állameszme híve lett, és elvállalta a Jugoszláv Nemzeti Párt perlaki járási szervezetének vezetését. A helyi közéletben a perlaki Kaszinó elnökeként is részt vett. Amikor 1941-ben létrejött a Jugoszláviából kivált Független Horvátország, letette az esküt Ante Pavelic poglavnikra. 194I-ben a magvar katonai közigazgatás bevezetésekor előbb Perhik főbírójának, később a járásbíróság vezetőjének nevezték ki. A polgári közigazgatás bevezetésekor járásbírósági elnöki kinevezését az igazságügyi miniszter megerősítette. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1941. december 23-án nevezte ki Perlakra. Közjegyzői működését 1942. február 15-én kezdte meg. Szerb és horvát nyelvi jogosítvánnyal is rendelkezett. Ezenkívül orosz, szlovén és német nyelven is beszélt. Tagja volt Zala vármegye törvényhatósági bizottságának. 1944-ben egyik kezdeményezője volt a perlaki országzászló és hősi emlékmű felállításának. Perlaki közjegyzői állását az impériumváltással elvesztette. A háborús események hatására előbb Ausztria amerikai megszállási övezetébe menekült, majd Nagykanizsán telepedett le. 1946 és 1949 között dr. Gáspár Ödön nagykanizsai közjegyző helyettese volt. A polgári közjegyzői intézmény megszüntetésekor állami szolgálatba nem vették át. A Nagykanizsai Szállodai és Vendéglátó Vállalatnál mint utókalkulátor és anyagkönyvelő helyezkedett el. 1952-ben családjával együtt kitelepítették a Hortobágyra. 1953-ban lányához, Ürömre költözött, majd Vácon telepedett le. Budapest III. kerületében az Óbudai Szesz- és Élesztőgyárban dolgozott, előbb segédmunkás, majd raktáros munkakörben. Dr. Sebestyén Mátyás 1962. július 22-én hunyt el. Sírja a váci Alsóvárosi temetőben ma is megtalálható. Az Ahogy én láttam... című emlékiratát 2016-ban a Közjegyzői Akadémia Kiadó jelentette meg. Bővebben: https://mokk-ka.hu/home/15-ahogy-en-lattam.html

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 8. Bodnár Imre 1840
 9. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 10. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 11. Christian Antal ♦ 1847-1910
 12. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 13. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 14. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 15. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 16. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 17. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 18. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 19. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 20. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 21. Dr. Bertin József • 1892-1945
 22. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 23. Dr. Bognár József » 1877-1951
 24. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 25. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 26. Dr. Charmant Oszkár
 27. DR. DERNER RICHARD ♦
 28. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 29. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 30. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 31. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 32. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 33. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 34. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 35. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 36. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 37. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 38. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 39. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 40. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 41. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 42. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 43. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 44. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 45. Dr. Király Károly ♦ 1886
 46. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 47. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 48. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 49. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 50. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 51. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 52. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 53. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 54. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 55. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 56. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 57. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 58. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 59. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 60. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 61. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 62. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 63. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 64. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 65. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 66. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 67. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 68. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 69. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 70. Dr. Reviczky Jenő 1871
 71. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 72. Dr. Rottenberg Márton l868.
 73. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 74. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 75. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 76. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 77. Dr. Sirchich György 1868-1937
 78. Dr. SÓTI Ádám 1874
 79. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 80. Dr. Szabó József
 81. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 82. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 83. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 84. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 85. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 86. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 87. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 88. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 89. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 90. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 91. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 92. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 93. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 94. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 95. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 96. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 97. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 98. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 99. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 100. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 101. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 102. Dr. Zeisz Károly
 103. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 104. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 105. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 106. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 107. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 108. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 109. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 110. Hadfy Döme 1826-190
 111. Haller István ♦ 1846-1898
 112. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 113. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 114. Keresztes Gyula ♦ 1879
 115. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 116. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 117. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 118. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 119. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 120. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 121. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 122. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 123. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 124. Mezey Zsigmond 1849
 125. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 126. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 127. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 128. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 129. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 130. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 131. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 132. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 133. Rakics János ♦ 1825
 134. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 135. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 136. Salamon Dénes ♦ 1902
 137. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 138. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 139. Susich Károly ♦ 1854-1923
 140. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 141. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 142. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 143. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 144. Ursziny Pál • 1852-1910
 145. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 146. Verzár József ♦ 1834-1881
 147. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 148. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 149. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890