Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918

Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918


Dr. Seemayer Károly l850-ben Verseceli született. jogi tanulmányokat I870 es 1874 között a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. jogi doktori oklevelet 1874. július 20-án szerzett, joggyakornokként Budapesten 1874- július 1-jétől Zsigmondy Jenő, 1875. március 1 -jétől Wagner Géza ügyvédi irodájában tevékenykedett, majd 1875. május 26-tól a Verseci Királyi Törvényszéknél, I876. június1-jétől az ügyvédi vizsga letételéig a lenért cmplonu Királyi Törvényszéknél dolgozott. Az ügyvédi vizsgát l877. június 4-én Budapesten tette led' 1876-ban a Fehértemplomi Királyi Törvényszék aljegyzőjének nevezik ki. Aljegyzői minőségben 1877-ben saját kérelmére a Verseci Királyi Járásbírósághoz Iiclvezték. Ezt követően ügyvédként tevékenykedett, 1877 augusztusában a Temesvári Ügyvédi Kamara verseci székhellyel jegyezte be tagjai sorába. Házasságot Frisch Paulával kötött.01 Egyike volt szülővárosa virilista jogú polgárainak. Bátyjával, Seemayer János polgármesterrel a helyi közélet központi alakjai voltak. Amint Herczeg Ferenc írta róluk: „Versecen akkoriban minden hatalom és dicsőség a két S. testvéré volt... S. János Versec polgármestere, S. Károly ügyvéd volt, de a katolikus hitközség elnökségétől az iparos dalárda elnökségéig megszállták az összes pozíciókat, amelyek némi politikai befolyással jártak.” Dr. Secmaver Károly 1887 és 1901 között a Verseci Magyar Közművelődési Egyesület elnöke volt. Ebben a minőségében szervezte meg azt a gyermekcsere-programot, amelynek keretében a magyar nyelv elsajátítása érdekében egy-egy iskolai évre a verseci gyermekek az Alföldre utaztak magvar nyelvet tanulni, miközben az alföldi gyermekek a verseci iskolákban a német nyelvet tanulták. A program 1891-ig működött, amikor már Verseceli is megnyílt a magyar tannyelvű elemi és polgári iskola. Az egyesület lapjában, a Délvidékben rendszeresen jelentek meg cikkei. Igazgatósági tagja volt a Polgári Takarékpénztárnak, igazgatósági elnöke a Téglagyár és Építő Részvénytársaságnak és a Természetgyógyintézct Részvénytársaságnak. Az l880-as években választmányi tagja, a századforduló körül már elnöke volt a Verseci Bortermelők Egyesületének is. 1902 szeptemberében az országos borászati és borkereskedelmi értekezlet egyik előadója volt, A szőlőtelepek új osztályozása és a szőlők jövedelmeinek új megállapítása, tekintettel a modern szőlőkultúra nagyobb költségeire című előadásával. A verseci szőlőhegyen szőlőbirtokkal rendelkezett, és a Kápolnahegyen 1885-ben már az elsők között egy villát építtetett, amelynek felesége után a Paulmenhöhle nevet adta. A helyiek a villához vezető utat sokáig Seemayer útnak nevezték. Az 1883-ban alakult Park Egyesületnek, amelynek célja a Kápolnahegy lábánál fekvő terület parkosítása, városi parkká alakítása volt, alapító tagjai közé tartozott. A Szabadelvű Párt helyi szervezetét is vezette. Ebben a minőségében fontos szolgálatokat tett a kormánypárti politikusok képviselővé választása érdekében. Erről Herczeg Ferenc a következőképpen vélekedett: „Emberemlékezet óta S. Károly volt Versecen a választási elnök, és ebben a minőségében olyan tökélyre vitte, hogy akár Caligula lovát is meg tudta volna választatni. Miután Verseen elhatározták, hogy szobrot emelnek az 1848/49-es szabadságharc emlékére, a szoborbizottság elnökének választották. A szobor leleplezésére 1892. november I-jén került sor, amikor magyar és német nyelven dr. Seemayer Károly tartott ünnepi beszédet. Kulturális szerepvállalását tanúsítja, hogy a múzeum első igazgatója, Millekcr Bódog neves helytörténész mellett a verseci Városi Múzeum egyik alapítója és fejlesztője is volt. Ebben a minőségében vett részt 1904-ben Temesváron a Múzeumok és Könyvtárak Országos Szövetségének közgyűlésén. A verseci római katolikus egyháztanács elnökének is megválasztották. Az 1860 és 1863 között épült verseci Szent Gellért-templomnak, amelynek díszítése még évtizedekkel később is zajlott, és amelynek vitrázsai csak a századfordulóra készültek el, az 1898-ban történt kifestését irányította. 1912-ben feleségével adományozta a templom számára az egyik ólomüveg-ablakot. A Csanádi püspök előterjesztésére a pápa a katolikus egyház ügyeinek érdekében tett érdemeiért a Szent Gergely-rend lovagkeresztjével tüntette ki. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1914-ben Versecre nevezte ki. Közjegyzői irodáját 1914. június 7-én nyitotta meg. Irodájában Traila Illés dolgozott közjegyző-helyettesként. Dr. Seemayer Károly rövid négyévi közjegyzői működés után 1918. augusztus 23-án hunyt el Versecela. Sírja a helyi temetőben ma már nem található meg.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 7. Bodnár Imre 1840
 8. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 9. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 10. Christian Antal ♦ 1847-1910
 11. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 12. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 13. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 14. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 15. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 16. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 17. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 18. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 19. Dr. Bognár József » 1877-1951
 20. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 21. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 22. Dr. Charmant Oszkár
 23. DR. DERNER RICHARD ♦
 24. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 25. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 26. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 27. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 28. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 29. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 30. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 31. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 32. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 33. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 34. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 35. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 36. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 37. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 38. Dr. Király Károly ♦ 1886
 39. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 40. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 41. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 42. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 43. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 44. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 45. Dr. Major József ♦ 1895
 46. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 47. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 48. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 49. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 50. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 51. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 52. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 53. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 54. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 55. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 56. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 57. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 58. Dr. Rottenberg Márton l868.
 59. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 60. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 61. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 62. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 63. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 64. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 65. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 66. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 67. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 68. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 69. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 70. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 71. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 72. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 73. Dr. Tószöghy (Tauszik) Andor ♦ 1869 körül
 74. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 75. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 76. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 77. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 78. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 79. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 80. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 81. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 82. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 83. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 84. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 85. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 86. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 87. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 88. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 89. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 90. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 91. Hadfy Döme 1826-190
 92. Haller István ♦ 1846-1898
 93. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 94. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 95. Keresztes Gyula ♦ 1879
 96. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 97. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 98. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 99. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 100. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 101. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 102. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 103. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 104. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 105. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 106. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 107. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 108. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 109. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 110. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 111. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 112. Rakics János ♦ 1825
 113. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 114. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 115. Salamon Dénes ♦ 1902
 116. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 117. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 118. Susich Károly ♦ 1854-1923
 119. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 120. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 121. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 122. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 123. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 124. Verzár József ♦ 1834-1881
 125. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 126. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 127. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 128. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890