Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883

Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883


Waldhausem dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás 1883. december I5-én született Hódságon. Édesapja Willmann Mátyás földbirtokos, édesanyja Bernhausen-Raichle Mária volt A középiskolát Újvidéken végezte. Jogi tanulmányú kát 1903 és 1907 között Kolozsváron a Ferenc József tudo-mányegyetemen folytatott. A jogi doktori oklevelet I908-ban szerezte meg. Az ügyvédi vizsgát 191 I-ben Budapesten tette le.
A Szabadkai Ügyvédi Kamara 1911-ben hódsági székhellyel jegyezte be tagjai sorába. 1912-ben Bács-Bodrog vármegye tiszteletbeli főügyészének választották. 1914-ben az igazságügyi miniszter a Zombori Királyi Ügyészség kerületébe ügyészségi megbízottnak nevezte ki. Az első világháború kitörésekor az 5- császári és királyi lovas tüzérosztályhoz vonult be. 1918-ban századosi rangban szerelt le. 191 8-ban a hódsági nemzeti gárda parancsnoka volt. Emellett megalapította a Hódsági Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. Az 1917- január 7-én Thurszky Margittal kötött házasságából három gyermek született: Mátyás, Margit és Frigyes. A két világháború között lótenyésztéssel is foglalkozott, valamint a birtokain gazdálkodott is. Birtokait később részben kisajátították, részben eladta. A lótenyésztésről tanulmányai, cikkei jelentek meg. A Bács-Bodrog vármegyei Gazdasági Egyesület lótenyésztési osztálya társelnökének is megválasztották. A Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség hódsági szervezetének elnöki tisztét látta el. 1941-ben az illetékes járási katonai parancsnokság közigazgatási osztálya ideiglenes megbízással közjegyzőnek nevezte ki. Közjegyzői irodáját dr. Stefan Anojcic jugoszláv királyi közjegyzőtől vette át. Kinevezését az igazságügyi miniszter magyar királyi közjegyzői minőségben megerősítette. Német és szerb nyelvi jogosítvánnyal rendelkezett. A kormányzó 1942-ben a Nemzetvédelmi Kereszt kitüntetésben részesítette. Hódsági közjegyzői szolgálatát az impériumváltásig látta el. 1944 októberében Magyarországra menekült. 1946-ban a miniszter Szekszárdra helyezte közjegyzőnek. 1950-ben állami szolgálatba már nem vették át.További sorsa ismeret- len. Sírja a szekszárdi temetőben ma is megtalálható.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 8. Bodnár Imre 1840
 9. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 10. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 11. Christian Antal ♦ 1847-1910
 12. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 13. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 14. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 15. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 16. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 17. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 18. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 19. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 20. Dr. Bertin József • 1892-1945
 21. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 22. Dr. Bognár József » 1877-1951
 23. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 24. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 25. Dr. Charmant Oszkár
 26. DR. DERNER RICHARD ♦
 27. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 28. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 29. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 30. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 31. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 32. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 33. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 34. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 35. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 36. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 37. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 38. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 39. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 40. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 41. Dr. Király Károly ♦ 1886
 42. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 43. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 44. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 45. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 46. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 47. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 48. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 49. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 50. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 51. Dr. Major József ♦ 1895
 52. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 53. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 54. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 55. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 56. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 57. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 58. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 59. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 60. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 61. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 62. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 63. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 64. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 65. Dr. Rottenberg Márton l868.
 66. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 67. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 68. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 69. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 70. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 71. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 72. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 73. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 74. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 75. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 76. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 77. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 78. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 79. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 80. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 81. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 82. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 83. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 84. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 85. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 86. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 87. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 88. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 89. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 90. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 91. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 92. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 93. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 94. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 95. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 96. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 97. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 98. Hadfy Döme 1826-190
 99. Haller István ♦ 1846-1898
 100. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 101. Keresztes Gyula ♦ 1879
 102. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 103. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 104. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 105. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 106. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 107. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 108. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 109. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 110. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 111. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 112. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 113. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 114. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 115. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 116. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 117. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 118. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 119. Rakics János ♦ 1825
 120. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 121. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 122. Salamon Dénes ♦ 1902
 123. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 124. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 125. Susich Károly ♦ 1854-1923
 126. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 127. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 128. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 129. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 130. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 131. Verzár József ♦ 1834-1881
 132. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 133. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 134. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 135. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890