egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)

kir. közjegyző Keszthelyen (1911–1920)


1854. március 9-én született Somogy vármegyében, Karádon, Berzsenyi Mór és Augusztin
Anna gyermekeként. Középiskolai tanulmányait a pápai református gimnáziumban végezte, de katolikus vallású volt. 1873-ban tett érettségi vizsgát, még Berzsenyi Gergely néven. 1873-tól 1875-ig
a Pápai Jogakadémián tanult. Fiatal jogászként Somogy vármegyében több korabeli híres ügyvéd irodájában is megfordult, így dolgozott Kapotsfy Jenő kaposvári és Riczinger János lengyeltóti ügyvédek mellett. 1880. szeptember 25-én szerezte meg jogi doktorátusát a Budapesti Tudományegyetemen. 1881-től Csorba Ede kaposvári ügyvéd mellett dolgozott ügyvédjelöltként.
A Budapesti Ügyvédvizsgáló Bizottság előtt tett sikeres vizsgái után, 1881. október 31-én
vehette át ügyvédi oklevelét. Még ebben az évben saját ügyvédi irodát nyitott Lengyeltótiban.
1882. január 10-én Lengyeltótiban házasságot kötött Perlaky Franciska Juliannával, akitől
Zoltán, Mária, László, András, Margit és József nevű gyermekei születtek. A törvényhatóságnál kifejtett ügyes szerepléséről és a lengyeltóti kerületi képviselőválasztáson érvényesült befolyásáról méltán vált híressé. Tevékenyen részt vett mind Lengyeltóti, mind Somogy vármegye társadalmi, kulturális és politikai életében. Lengyeltótiban közbirtokosnak számított, és mint a képviselőtestület tagja, agilis elöljárója munkájával és tanácsaival hozzájárult ahhoz, hogy a község a térségben vezető
szerephez jusson. A településen szolgabíróság, körorvos és gyógyszertár is működött, és a vásárok idején állatorvos is szolgálatot teljesített. Később járványkórház és járásbíróság is létesült. Neki volt köszönhető, hogy Lengyeltóti 1899-ben az országos vásártartás jogát is megszerezte. Tagja volt a helyi kaszinónak és az önkéntes tűzoltó egyesületnek is. 1902-ben kinevezték lengyeltóti járás tiszteletbeli vármegyei alügyészévé. Munkája elismeréseként Somogy vármegye közigazgatási bizottságának tagjai közé is beválasztották. Közel húsz évig gyakorolt ügyvédi hivatás után az igazságügyi miniszter 1911-ben királyi közjegyzővé nevezte ki Keszthelyre. Ekkor lemondott bizottsági tagságáról és családjával együtt az új közjegyzői székhelyre költöztek Zala vármegyébe. Rendkívüli szervező munkáját a közjegyzői iroda vezetése mellett sem fogta vissza. Keszthelyen is beválasztották a városi képviselő-
testületbe és a település szinte valamennyi jótékony egyesületének tagjai közé. Elnöke volt a keszthelyi kaszinónak és nagyvonalú pártfogója a helyi premontrei gimnáziumnak. 1918-ban a járási hadigondozó bizottság elnökének is megválasztották. 1919-ben, a Tanácsköztársaság bukása után vezetésével újjáalakult a Keresztényszocialista Párt, melynek elnöke lett, de a következő évi országgyűlési képviselői megmérettetést már nem vállalta el. Hatvanhét éves korában, 1920. December 25-én hunyt el Keszthelyen. December 27-én a Szent Miklós temetőben temették el, sírja ma már nincs meg.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. borsmonostori lovag DR. GASZNER GYULA
 4. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 5. csobánczi MÉSZÖLY GERSON
 6. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 7. DR. BALASSA PÁL, (1885-1963)
 8. DR. BÁNDY GYÖRGY, közjegyző Szekszárdon
 9. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 10. DR. BOÓR JENŐ, kir. közjegyző Bonyhádon
 11. DR. CSÁKAY ALBERT
 12. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 13. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 14. DR. FEHÉRVÁRY DEZSŐ kir. közjegyző Baján
 15. DR. FEKETE IMRE, közjegyző Bácsalmáson
 16. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 17. DR. HALASY-REKTORISZ LAJOS, közjegyző Gyönkön
 18. DR. HIRMANN GYULA közjegyző Bácsalmáson
 19. DR. HÓDI MÓZES kir. közjegyző Szabadkán, Bácsalmás
 20. DR. ILLGENN AURÉL kir. közjegyző Dombóváron
 21. Dr. Iváncsy István kir. közjegyző Pakson
 22. DR. JAGASICH SÁNDOR, kir. közjegyző Ipolyságon
 23. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 24. DR. KÁLDI GYULA, kir. közjegyző Szekszárdon
 25. DR. KECK LÁSZLÓ kir. közjegyző Siklóson
 26. DR. KENDERESY JÁNOS, kir. közjegyző Rétságon
 27. DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon
 28. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 29. DR. KOLLÁR GYŐZŐ kir. közj. Szentlőrincen
 30. DR. KŐSZEGHY ANTAL közjegyző Szentlőrincen
 31. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 32. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 33. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 34. DR. KÜLLEY ZOLTÁN kir. közjegyző Siklóson
 35. DR. LOVASY ERNŐ kir. közjegyző
 36. DR. LUKÁCS IZSÓ kir. közjegyző
 37. DR. LÜLEY SÁNDOR, kir. közjegyző Dunaföldváron
 38. DR. MATISZ DEZSŐ, kir. közjegyző Kőrösbányán
 39. DR. MESTER JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 40. DR. MILASSIN JENŐ kir. közjegyző Zentán, Kalocsán,
 41. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 42. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 43. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 44. DR. PÁPÉ DÉNES, kir. közjegyző Bonyhádon
 45. DR. PAPP JÓZSEF, kir. közjegyző Bonyhádon
 46. DR. PERGER ELEMÉR, kir. közjegyző Petrozsényben
 47. DR. PETRÁN JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 48. Dr. Plihál Viktor (1865-1950)
 49. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 50. DR. SIKLÓSI TAMÁS, kir. közjegyző Bonyhádon
 51. DR. SZILÁGYI JÁNOS kir. közjegyző Máramarosszigete
 52. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 53. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 54. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 55. DR. TIHANYI MÁTYÁS, közjegyző Hódságon
 56. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 57. DR. TOLNAY GÉZA kir. közjegyző Siklóson
 58. DR. TUBA JÁNOS kir. közjegyző Pakson
 59. DR. VARGHA PÁL közjegyző Siklóson
 60. DR. VÉKONY BÉLA közjegyző Baján
 61. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 62. fahnenfeldi DR. COTTELY GÉZA kir. közjegyző Bonyhá
 63. felsőeőri NAGY JÁNOS, kir. közjegyző Szekszárdon
 64. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 65. felsőpulyai MADARÁSZ JÁNOS, kir. közjegyző Tamásib
 66. hajósi DR. TARAJOSSY SÁNDOR
 67. ID. DR. BARNA LAJOS kir. közjegyző Sásdon
 68. KAMARÁS IMRE kir. közjegyző Bácsalmáson
 69. Kereseszegi KERESE IMRE
 70. kis és nagyguti DR. GUTHY JÁNOS kir. közjegyző
 71. kis- és nagypirithi HAGYMÁSSY KÁROLY
 72. Lénárd Ernő (1849-1911)
 73. mezőcsányi DR. CSÁNYI LÁSZLÓ, kir. közjegyző Szeks
 74. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 75. MUTTNYÁNSZKY ALAJOS, kir. közjegyző Bonyhádon
 76. nozdroviczi DR. NOZDROVICZKY FERENC
 77. Plihál Ferenc (1830-1901)
 78. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 79. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA kir. közj. Dunaföldváron
 80. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 81. szenterzsébeti DR. SZAKÁTS ISTVÁN
 82. szentistváni DR. NEMES JÓZSEF, kir. közjegyző Vajd
 83. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 84. szilvás- és divékujfalusi Dr. Ujfalussy Ödön
 85. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 86. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 87. Visy Lajos közjegyző Mohácson
 88. VITÉZ IFJ. DR. BARNA LAJOS közjegyző Sásdon
 89. vitéz toldalagi DR. NYÁRÁDY ISTVÁN, kir. közjegyző