Kuna Jenő ♦ 1845-1915

Kuna Jenő ♦ 1845-1915


Kuntaplóczi Kuna Jenő 1845-ben született Temesváron. A középiskolát a rozsnyói evangélikus főgimnáziumban végezte. Szülei anyagi helyzetére tekintettel a gimnázium Clementis-ösztöndíjában részesült. Jogi tanulmányokat 1862 és I866 között a Pesti Tudományegyetemen folytatott. Jogi doktori oklevelet I868. április 4-én szerzett. Szakmai pályafutását Gömör-Kishont vármegye közigazgatási szervezetében kezdte. 1866-ban a vármegye esküdtjének nevezték ki. 1877-ben már a Verseci Járásbíróság aljárásbírója volt. Időközben Versecen házasságot kötött Bernolák Máriával, akitől három gyermeke született: Aladár, Jenő és Ilona, és aki 1884. február 21-én életének 33 évében elhunyt. Kuna Jenőt 1884-ben a Temesvári Ügyvédi Kamara verseci székhellyel jegyezte be tagjai sorába. Szakmai tevékenysége mellett a közéletbe is aktívan bekapcsolódott. Az 1888 és 1893 közötti időszakban a Verseci Magyar Közművelődési Egylet ügyészi tisztségét látta el. l897-ben verseci ügyvédi irodája székhelyét Kevevárára helyezte át. Kevevárán a délvidéki gabonauzsora elleni küzdelem vezéralakjává vált. A szegény sorsú parasztok kisemmizése elleni küzdelemben Darányi Ignác földművelés-ügyi miniszter segítségét is kérte. 1907-ben azzal a kéréssel fordult a képviselőházhoz, hogy a gabonauzsora meggátlása iránti küzdelemben tanúsított magatartásáért állapítsanak meg díjat számára. A kérelmet a képviselőház elutasította. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1907-ben Kevevárára nevezte ki. Emellett 1909-ben a Fehértemplomi Királyi Ügyészség kerületébe ügyészségi megbízottnak rendelték ki.” A 48-as Függetlenségi Párt székelvkevei szervezetének elnöki tisztét is betöltötte. Kuna Jenő I9I5-ben Székelykevén hunyt el. Sírja a helyi temetőben ma is megtalálható.

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 7. Bodnár Imre 1840
 8. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 9. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 10. Christian Antal ♦ 1847-1910
 11. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 12. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 13. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 14. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 15. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 16. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 17. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 18. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 19. Dr. Bognár József » 1877-1951
 20. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 21. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 22. Dr. Charmant Oszkár
 23. DR. DERNER RICHARD ♦
 24. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 25. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 26. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 27. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 28. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 29. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 30. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 31. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 32. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 33. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 34. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 35. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 36. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 37. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 38. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 39. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 40. Dr. Király Károly ♦ 1886
 41. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 42. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 43. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 44. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 45. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 46. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 47. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 48. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 49. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 50. Dr. Major József ♦ 1895
 51. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 52. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 53. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 54. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 55. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 56. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 57. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 58. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 59. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 60. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 61. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 62. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 63. Dr. Rottenberg Márton l868.
 64. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 65. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 66. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 67. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 68. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 69. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 70. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 71. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 72. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 73. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 74. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 75. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 76. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 77. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 78. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 79. Dr. Tószöghy (Tauszik) Andor ♦ 1869 körül
 80. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 81. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 82. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 83. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 84. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 85. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 86. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 87. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 88. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 89. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 90. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 91. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 92. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 93. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 94. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 95. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 96. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 97. Hadfy Döme 1826-190
 98. Haller István ♦ 1846-1898
 99. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 100. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 101. Keresztes Gyula ♦ 1879
 102. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 103. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 104. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 105. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 106. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 107. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 108. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 109. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 110. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 111. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 112. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 113. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 114. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 115. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 116. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 117. Rakics János ♦ 1825
 118. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 119. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 120. Salamon Dénes ♦ 1902
 121. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 122. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 123. Susich Károly ♦ 1854-1923
 124. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 125. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 126. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 127. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 128. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 129. Verzár József ♦ 1834-1881
 130. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 131. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 132. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 133. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890