MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5

MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5


Mezey Zsigmond 1849. november I3-án született Palánkán. Az elemi iskolát butákon, a középiskolát Vmkovcén végezte.11 Jogi tanulmányokat 1867 és I871 között a Pesti Tudományegyetemen folytatott. Az ügyvédi vizsgát I878-ban Budapesten tette le.12 Az óbecsci közjegyző irodában előbb közjegyzőjelölt, majd közjegyző-helyettes volt. Amikor 1882-ben Parcsetich Félix főispáni kinevezése miatt óbecsei közjegyzői állásáról lemondott, a Szegedi Királyi Közjegyzői Kamara tartós helyettesnek nevezte ki. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter Óbecsére szintén I882-ben nevezte ki. Az időközben Kengyelatz Szidával kötött házasságából gyermek nem született. Obecsei állását I883-ban elcserélte dr. Vissy Károly hódsági közjegyzővel. I886-ban sikerrel pályázott a megürült kulai közjegyzői állásra. Kulai közjegyzői irodáját 1886. május I-jén nyitotta meg. Szakmai tevékenysége mellett aktív részese volt Kula közéletének is. I888-ban a Polgári Olvasóegylet, a Kaszinó választotta elnökévé. 1889-ben a Kulai Dalárda megalapítója volt, és egyben első elnöke is. Elnöke volt továbbá a kulai németeket tömörítő Volksverein egyesületnek, a József Királyi Főherceg Szanatórium Egyesület kulai szervezetének és a községi iskolaszéknek. Emellett alapítója és hat éven keresztül főparancsnoka volt a Kulai Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. Virilista jogon tagja volt Bács-Bodrog vármegye törvényhatósági bizottságának is. Gyermektelen lévén a szegény gyermekeket rendszeresen segítette adományaival. Az Országos M agyar Iskola Egyesület javára ugyancsak rendszeresen adakozott. Mezey Zsigmondot 1905-ben társadalmi és közéleti munkásságáért királyi tanácsosi címmel tüntették ki. 1906-ban a Szegedi Királyi Közjegyzői Kamara is elnökévé választotta, amely tisztséget haláláig betöltötte. Ezenkívül az l848/49-es szabadságharc áldozatainak emlékére állított szobor kezdeményezői közé tartozott. Mezey Zsigmond 1915 január 3-án Kulàn hunyt el. Végrendeletében három, egyenként 2000 koronás alapítványt tett a Kulai Polgári Olvasóegylet, a Kulai Dalárda, illetve a kulai szegény iskolás gyermekek felruházása javára. A kulai római katolikus temetőben temették cl, ahol sírja ma már nem található meg.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 8. Bodnár Imre 1840
 9. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 10. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 11. Christian Antal ♦ 1847-1910
 12. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 13. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 14. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 15. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 16. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 17. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 18. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 19. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 20. Dr. Bertin József • 1892-1945
 21. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 22. Dr. Bognár József » 1877-1951
 23. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 24. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 25. Dr. Charmant Oszkár
 26. DR. DERNER RICHARD ♦
 27. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 28. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 29. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 30. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 31. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 32. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 33. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 34. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 35. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 36. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 37. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 38. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 39. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 40. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 41. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 42. Dr. Király Károly ♦ 1886
 43. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 44. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 45. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 46. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 47. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 48. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 49. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 50. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 51. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 52. Dr. Major József ♦ 1895
 53. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 54. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 55. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 56. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 57. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 58. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 59. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 60. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 61. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 62. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 63. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 64. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 65. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 66. Dr. Rottenberg Márton l868.
 67. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 68. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 69. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 70. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 71. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 72. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 73. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 74. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 75. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 76. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 77. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 78. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 79. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 80. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 81. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 82. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 83. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 84. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 85. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 86. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 87. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 88. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 89. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 90. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 91. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 92. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 93. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 94. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 95. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 96. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 97. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 98. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 99. Hadfy Döme 1826-190
 100. Haller István ♦ 1846-1898
 101. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 102. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 103. Keresztes Gyula ♦ 1879
 104. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 105. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 106. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 107. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 108. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 109. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 110. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 111. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 112. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 113. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 114. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 115. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 116. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 117. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 118. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 119. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 120. Rakics János ♦ 1825
 121. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 122. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 123. Salamon Dénes ♦ 1902
 124. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 125. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 126. Susich Károly ♦ 1854-1923
 127. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 128. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 129. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 130. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 131. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 132. Verzár József ♦ 1834-1881
 133. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 134. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 135. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 136. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890