DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)

kir. közjegyző Letenyén (1929–1949)


1894. január 5-én született Letenyén, Csempesz Kálmán helyi ügyvéd és Wezl Rozália gyermekeként.
Az elemi iskola négy osztályát Letenyén, a nagykanizsai római katolikus gimnáziumban végezte, ahol 1912. június 4-én tett érettségi vizsgát. Ugyanezen év őszén beiratkozott a Budapesti Tudományegyetem jogi fakultására, aminek 1915-ig volt hallgatója. 1914 októberében bevonult a nagykanizsai volt 20. honvéd gyalogezredhez, ahonnan 1915 májusában mint hadapród az orosz
harctérre került. 1915. szeptember 3-án orosz hadifogságba került, ahonnan 1920. december 24-én térhetett haza. 1921. december 21-én megszerezte a jogi doktorátust. Ügyvédjelölti idejét édesapja irodájában töltötte, 1923-ban letette az egységes bírói és ügyvédi vizsgát.
Saját ügyvédi irodát nyitott Letenyén, és mint fiatal ügyvéd azonnal bekapcsolódott a város szellemi és társadalmi életébe. Újjászervezte a letenyei kaszinót, egyidejűleg a Letenyei Takarékpénztár Részvénytársaság igazgatósági tagjává is megválasztották. Intenzíven foglalkozott a szövetkezeti eszmével, elvállalta a Letenye Hangya Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet alelnöki tisztségét, a Letenyei Járási Hitelszövetkezetnél mint elnök működött évekig.
Zala vármegye főispánja 1925-ben a vármegye tiszteletbeli tiszti ügyészévé nevezte ki. 1926-ban kinevezték a zajki állami elemi iskola gondnokságának elnökévé. 1923-tól 1930-ig Zala vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, és egyidejűleg az állandó választmányban is tag. Letenye város képviselő-testületének tagjává is megválasztották, e minőségében a település gazdasági, szociális és művelődési viszonyainak fejlesztése érdekében fejtett ki eredményes munkásságot.1929-től állandó tagja és helyettes elnöke a letenyei adófelszólamlási bizottságnak. 1930-ban részt vett a letenyei római katolikus egyházközség megszervezésében, majd
annak megalakulásától képviselő-testületi tag és tanácstag.
Házasságot kötött Plichta Ettával, de gyermekük nem született. 1929-ben az igazságügyi miniszter kinevezte közjegyzőnek Letenyére, mely minőségében egészen 1949-ig dolgozott. 1945-ben egyhangúlag választották meg a Letenyei Nemzeti Bizottság, valamint a Letenyei Járási Igazoló Bizottság elnökévé. Tagja volt továbbá a Magyar Jogász Szövetségnek, valamint a Kisgazda Párt országos nagyválasztmányának. 1949-től Letenyén is megindultak a kitelepítések, ez a sors várt mindazokra, akik nem értettek egyet az új rendszer eszméivel. Dr. Csempesz Dénes nem várta meg, amíg kitelepítik, 1950 áprilisában önként elhagyta a községet, és Keszthelyre
távozott. 1977. október 13-án hunyt el Keszthelyen.

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. borsmonostori lovag DR. GASZNER GYULA
 4. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 5. csobánczi MÉSZÖLY GERSON
 6. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 7. DR. BALASSA PÁL, (1885-1963)
 8. DR. BÁNDY GYÖRGY, közjegyző Szekszárdon
 9. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 10. DR. BOÓR JENŐ, kir. közjegyző Bonyhádon
 11. DR. CSÁKAY ALBERT
 12. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 13. DR. FEHÉRVÁRY DEZSŐ kir. közjegyző Baján
 14. DR. FEKETE IMRE, közjegyző Bácsalmáson
 15. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 16. DR. HALASY-REKTORISZ LAJOS, közjegyző Gyönkön
 17. DR. HIRMANN GYULA közjegyző Bácsalmáson
 18. DR. HÓDI MÓZES kir. közjegyző Szabadkán, Bácsalmás
 19. DR. ILLGENN AURÉL kir. közjegyző Dombóváron
 20. Dr. Iváncsy István kir. közjegyző Pakson
 21. DR. JAGASICH SÁNDOR, kir. közjegyző Ipolyságon
 22. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 23. DR. KÁLDI GYULA, kir. közjegyző Szekszárdon
 24. DR. KECK LÁSZLÓ kir. közjegyző Siklóson
 25. DR. KENDERESY JÁNOS, kir. közjegyző Rétságon
 26. DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon
 27. DR. KOLLÁR GYŐZŐ kir. közj. Szentlőrincen
 28. DR. KŐSZEGHY ANTAL közjegyző Szentlőrincen
 29. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 30. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 31. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 32. DR. KÜLLEY ZOLTÁN kir. közjegyző Siklóson
 33. DR. LOVASY ERNŐ kir. közjegyző
 34. DR. LUKÁCS IZSÓ kir. közjegyző
 35. DR. LÜLEY SÁNDOR, kir. közjegyző Dunaföldváron
 36. DR. MATISZ DEZSŐ, kir. közjegyző Kőrösbányán
 37. DR. MESTER JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 38. DR. MILASSIN JENŐ kir. közjegyző Zentán, Kalocsán,
 39. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 40. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 41. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 42. Dr. Örley György (1872-1943)
 43. DR. PÁPÉ DÉNES, kir. közjegyző Bonyhádon
 44. DR. PAPP JÓZSEF, kir. közjegyző Bonyhádon
 45. DR. PERGER ELEMÉR, kir. közjegyző Petrozsényben
 46. DR. PETRÁN JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 47. Dr. Plihál Viktor (1865-1950)
 48. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 49. DR. SIKLÓSI TAMÁS, kir. közjegyző Bonyhádon
 50. DR. SZILÁGYI JÁNOS kir. közjegyző Máramarosszigete
 51. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 52. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 53. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 54. DR. TIHANYI MÁTYÁS, közjegyző Hódságon
 55. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 56. DR. TOLNAY GÉZA kir. közjegyző Siklóson
 57. DR. TUBA JÁNOS kir. közjegyző Pakson
 58. DR. VARGHA PÁL közjegyző Siklóson
 59. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 60. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 61. fahnenfeldi DR. COTTELY GÉZA kir. közjegyző Bonyhá
 62. felsőeőri NAGY JÁNOS, kir. közjegyző Szekszárdon
 63. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 64. felsőpulyai MADARÁSZ JÁNOS, kir. közjegyző Tamásib
 65. hajósi DR. TARAJOSSY SÁNDOR
 66. ID. DR. BARNA LAJOS kir. közjegyző Sásdon
 67. KAMARÁS IMRE kir. közjegyző Bácsalmáson
 68. Kereseszegi KERESE IMRE
 69. kis és nagyguti DR. GUTHY JÁNOS kir. közjegyző
 70. kis- és nagypirithi HAGYMÁSSY KÁROLY
 71. mezőcsányi DR. CSÁNYI LÁSZLÓ, kir. közjegyző Szeks
 72. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 73. MUTTNYÁNSZKY ALAJOS, kir. közjegyző Bonyhádon
 74. nozdroviczi DR. NOZDROVICZKY FERENC
 75. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 76. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA kir. közj. Dunaföldváron
 77. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 78. szenterzsébeti DR. SZAKÁTS ISTVÁN
 79. szentistváni DR. NEMES JÓZSEF, kir. közjegyző Vajd
 80. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 81. szilvás- és divékujfalusi Dr. Ujfalussy Ödön
 82. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 83. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 84. Visy Lajos közjegyző Mohácson
 85. VITÉZ IFJ. DR. BARNA LAJOS közjegyző Sásdon
 86. vitéz toldalagi DR. NYÁRÁDY ISTVÁN, kir. közjegyző