DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922

DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922


Nagysarlói dr. Magyary-Kossa Miklós 1863. január 1-jén született Debrecenben. Édesapja Magyary-Kossa Károly, édesanyja Tompa Konstancia volt. 1879-ben érettségizett. 1880-ban a Szabadkai Torna Egylet éves versenyén a 200 méteres futóverseny nyertese volt. Jogi tanulmányokat 1881 és 1885 között a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Az egységes bírói és ügyvédi vizsgát 1888. szeptember 28-án tette le.  Jogi doktori oklevelet 1893. október 14-én szintén Budapesten szerzett. Szakmai pályafutását Matics János újvidéki közjegyző irodájában kezdte, ahol kezdetben közjegyzőjelölt, később közjegyző-helyettes volt. 1902. április 30-án házasságot kötött Weifert Gizellával. Felesége tagja volt a családi alapon szervezett Weifert J. M. közkereseti társaságnak, amely a közkedvelt pancsovai Weifert sört főzte. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1897-ben Titelre nevezte ki. Szakmai munkája mellett az 500 holdas nagymargitai birtokán mintagazdaságot épített ki. A legkedveltebb időtöltése a vadászat volt. Szlávi Kornél pancsovai, majd mohácsi közjegyző így írt vadásztársa fürjvadászatáról: „Tanítómesterem, dr. Magyary-Kossa Miklós titeli kir. közjegyző, 1904-ben 298-at, 1905-ben 616-ot, 1906-ban 501-et, 1907-ben 823-at lőtt. Ezentúl aztán évről-évre apad a lőtt fürjek száma. Ennek a szenvedélynek is köszönhető, hogy 1918-ban az Országos Magyar Vadászati Védegylet tagjaként adománnyal támogatta a háborúban szerencsétlenül járt vadőröket és azok családtagjait segélyező I. Ferenc József Emlékalapot. Közjegyzői szolgálatát az impériumváltásig látta el. Dr. Magyary-Kossa Miklós 1922. augusztus 5-én hunyt el Titelen. Sírja a pancsovai római katolikus temetőben ma is megtalálható.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 8. Bodnár Imre 1840
 9. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 10. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 11. Christian Antal ♦ 1847-1910
 12. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 13. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 14. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 15. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 16. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 17. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 18. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 19. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 20. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 21. Dr. Bertin József • 1892-1945
 22. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 23. Dr. Bognár József » 1877-1951
 24. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 25. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 26. Dr. Charmant Oszkár
 27. DR. DERNER RICHARD ♦
 28. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 29. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 30. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 31. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 32. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 33. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 34. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 35. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 36. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 37. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 38. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 39. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 40. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 41. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 42. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 43. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 44. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 45. Dr. Király Károly ♦ 1886
 46. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 47. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 48. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 49. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 50. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 51. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 52. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 53. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 54. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 55. Dr. Major József ♦ 1895
 56. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 57. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 58. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 59. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 60. DR. MESTER JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 61. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 62. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 63. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 64. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 65. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 66. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 67. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 68. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 69. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 70. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 71. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 72. Dr. Rottenberg Márton l868.
 73. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 74. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 75. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 76. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 77. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 78. Dr. Sirchich György 1868-1937
 79. Dr. SÓTI Ádám 1874
 80. Dr. Szabó József
 81. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 82. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 83. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 84. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 85. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 86. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 87. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 88. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 89. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 90. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 91. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 92. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 93. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 94. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 95. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 96. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 97. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 98. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 99. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 100. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 101. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 102. Dr. Zeisz Károly
 103. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 104. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 105. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 106. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 107. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 108. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 109. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 110. Hadfy Döme 1826-190
 111. Haller István ♦ 1846-1898
 112. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 113. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 114. Keresztes Gyula ♦ 1879
 115. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 116. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 117. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 118. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 119. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 120. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 121. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 122. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 123. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 124. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 125. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 126. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 127. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 128. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 129. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 130. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 131. Rakics János ♦ 1825
 132. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 133. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 134. Salamon Dénes ♦ 1902
 135. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 136. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 137. Susich Károly ♦ 1854-1923
 138. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 139. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 140. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 141. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 142. Ursziny Pál • 1852-1910
 143. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 144. Verzár József ♦ 1834-1881
 145. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 146. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 147. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 148. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890