GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920

GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920


Borsmonostori lovag Gaszner Lajos 1837. július 23-én született Pozsonyban.10 A Gaszner család tagjai Mária Terézia uralkodásának idejétől hivatalnokként az udvari kancellárián dőlgoztak. Édesapja, borsmonostori lovag Gaszner Móric előbb a magyar helytartóságon hivatalnokként, majd a pozsonyi ítélőtáblán bíróként teljesített szolgálatot. Édesanyja Wendrinszky Anna volt. Gaszner Lajos a középiskolát szülővárosában végezte. Jogi tanulmányokat a Pozsonyi Jogakadémián folytatott. Egyéves önkéntesi katonai szolgálatát a 32. számú gyalogezrednél teljesítette. 1858-ban a Pesti Országos Főtörvényszékhez törvényszéki segéddé nevezték ki. 186I. április 26-án a Pesti Királyi ítélőtábla fogalmazójának rendelték ki. Az ügyvédi vizsgát 186I. október 3-án tette le Pesten. Szintén l86l-ben megjelentette a magyar gyorsírást forradalmasító művét, A gyorsírás (sténographia) rövid és magyar nyelvre alkalmazott tana címmel. A gyorsírást az 1861/1862-es tanévben oktatta is a pesti belvárosi reáliskolában. Az 1861 márciusában megalakult Magyar Általános Gyorsíró Egylet novemberi tisztújító közgyűlésén Gaszner Lajost választotta elnökévé, amely tisztséget 1863-ig töltött be. 1863. január 7-én a Kalocsai Megyei Törvényszékhez törvényszéki jegyzőnek nevezték ki, ahol 1863. február 1-jén érdemei elismeréséül tiszteletbeli törvényszéki bírói címmel tüntették ki, és ahol 1863. szeptember 7-én törvényszéki ülnöknek nevezték ki. 1866. június 15-től a Kecskeméten székelő Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült megye törvényszékéhez helyezték ülnöknek, ahol polgári, árva, fenyítő és telekkönyvi előadói ügykörben tevékenykedett, egészen 1867 áprilisáig. Ezt követően kalocsai, majd budapesti ügyvédként dolgozott. A Kisteleken 1866. április 5-én Gyulai Juliannával kötött házasságából öt gyermek született: Elvira, Aranka, Mária, Béla és Gyula. 1866-ban a Jogtudományi Közlönyben Az ingatlanok adásvevése és az Észjogi elmélkedések című cikkei jelentek meg. A váltóügyvédi vizsgát 1869. június 22-én tette le. 1880-ban kilépett a bírói szolgálatból, és a budapesti ügyvédek lajstromába kérte felvételét. 1881. november 14-től Matics János újvidéki közjegyző irodájában volt közjegyzőjelölt. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1883-bán Titelre nevezte ki. Innen 1897-ben Perlaszra helyezték. 1906-ban hivatalát, a perlaszi közjegyzői hivatal székhelyét Antalfal-vára tették át.29 Gaszner Lajos közjegyzői irodájában szerb és német nyelvű közjegyzői okiratokat is készítettek. Irodavezetője Winkler Árpád, közjegyző helyettese Bakody Károly volt. Közjegyzői szolgálatát az első világháború lezárását követő impériumváltásig látta el. Közéleti aktivitást a századforduló körül fejtett ki. Alapító tagja volt a Délvidéki Magyar Közművelődési Egyesületnek, és tagja volt a titcli árvízvédelmi töltés karbantartására alakult társaságnak Gaszner Lajos 1920. április 6-án hunyt el Antalfalván. Titelén temették el a római katolikus temetőben. Sírja ma már nem található meg.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 8. Bodnár Imre 1840
 9. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 10. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 11. Christian Antal ♦ 1847-1910
 12. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 13. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 14. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 15. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 16. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 17. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 18. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 19. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 20. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 21. Dr. Bertin József • 1892-1945
 22. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 23. Dr. Bognár József » 1877-1951
 24. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 25. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 26. Dr. Charmant Oszkár
 27. DR. DERNER RICHARD ♦
 28. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 29. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 30. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 31. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 32. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 33. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 34. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 35. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 36. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 37. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 38. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 39. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 40. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 41. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 42. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 43. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 44. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 45. Dr. Király Károly ♦ 1886
 46. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 47. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 48. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 49. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 50. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 51. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 52. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 53. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 54. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 55. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 56. Dr. Major József ♦ 1895
 57. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 58. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 59. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 60. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 61. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 62. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 63. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 64. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 65. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 66. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 67. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 68. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 69. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 70. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 71. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 72. Dr. Rottenberg Márton l868.
 73. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 74. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 75. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 76. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 77. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 78. Dr. Sirchich György 1868-1937
 79. Dr. SÓTI Ádám 1874
 80. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 81. Dr. Szabó József
 82. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 83. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 84. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 85. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 86. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 87. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 88. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 89. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 90. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 91. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 92. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 93. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 94. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 95. DR. VÉKONY BÉLA közjegyző Baján
 96. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 97. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 98. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 99. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 100. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 101. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 102. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 103. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 104. Dr. Zeisz Károly
 105. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 106. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 107. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 108. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 109. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 110. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 111. Hadfy Döme 1826-190
 112. Haller István ♦ 1846-1898
 113. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 114. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 115. Keresztes Gyula ♦ 1879
 116. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 117. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 118. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 119. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 120. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 121. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 122. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 123. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 124. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 125. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 126. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 127. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 128. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 129. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 130. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 131. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 132. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 133. Rakics János ♦ 1825
 134. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 135. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 136. Salamon Dénes ♦ 1902
 137. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 138. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 139. Susich Károly ♦ 1854-1923
 140. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 141. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 142. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 143. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 144. Ursziny Pál • 1852-1910
 145. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 146. Verzár József ♦ 1834-1881
 147. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 148. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 149. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 150. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890